19. ledna 1851 – 18. června 1922
holandský astronom

 

Kdo dal do pohybu Zemi kolem Slunce, to moc dobře víme. Ale že by se pohybovaly i takové stálice nebe jako hvězdy? Po doslova mravenčí práci takový objev ohlásil nizozemský astronom Jacobus Kapteyn.

Jacobus Cornelius Kapteyn se narodil v Barneveldu. Vystudoval matematiku a meteorologii a od roku 1875 pracoval na observatoři v Leidenu. O tři roky později přešel jako profesor astronomie do Gröningen, kde ale nemohl pozorovat, protože malý astronomický ústav na univerzitě neměl dostatečné vybavení.


Jacobus Kapteyn.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Měření hvězdných vzdáleností

Ke zkoumání hvězd proto používal fotografie, které na mysu Dobré naděje pořizoval D. Gill. Zjišťoval změnu polohy hvězd vůči údajům Bradleyova katalogu. Ve výzkumu mu pomáhal jeden pomocník a po určitou dobu i dvanáct trestanců. V roce 1889 navrhl postup, kterým bylo možné určit vzdálenost hvězdy. K vyhodnocení fotografických desek použil statistický vzorec, který vyjadřoval vztah mezi jasností a vzdáleností.

Paralaxu určoval ze čtyř snímků na jedné desce. První snímek se provedl v době, kdy byl paralaktický posuv v rektascenzi největší. Za půl roku přibyl na desku další snímek zachycující opět nejvyšší, ale opačný posuv. Po této expozici se deska posunula podle rovnoběžky a zhotovil se další snímek. Celá série končila čtvrtým obrázkem pořízeným opět po šesti měsících.

Ani hvězdy nejsou v klidu

Spolupráce Gilla a Kapteyna vyústila v roce 1900 ve vydání velkého katalogu Cape Photographic Durchmusterung s 450 tisíci hvězdami. Tak obsáhlé dílo si vyžádalo velké množství fotografií a mnoho hodin proměřování. Z Kapteynových měření plynul jeden velmi důležitý poznatek – hvězdy mají vlastní pohyb.

Kapteynovým dalším úkolem bylo zjistit podrobnější zákonitosti tohoto pohybu. V roce 1904 objevil dva hvězdné proudy. K objevu dospěl rozdělením oblohy na sektory, ve kterých proměřoval změny poloh hvězd a zjistil převahu určitých směrů. Kapteyn vyhlásil průzkum oblohy s názvem Plan of Selected Areas (Plán vybraných polí), ke kterému přizval astronomy celého světa. Výsledkem bylo potvrzení předpokladu, že Galaxie není beztvarý útvar. Jacobus Kapteyn zemřel v Amsterodamu.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Jacobus Cornelius Kapteyn, pohyby hvězd a tvar Galaxie. Rozhledy matematicko–fyzikální, 2007, roč. 82, č. 3, s. 24–30. ISSN 0035–9343.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.