1697 až 1773
český lékař a fyzik

Jan Antonín Scrinci se narodil v Praze v rodině italského stavitele. Na přání otce studoval práva, ale šťastná náhoda tomu chtěla a přešel na studium lékařství. Jednou byl přítomen na zkoušení mediků, a protože znal všechny odpovědi na otázky zkoušejícího, byl přijat na lékařskou fakultu. Jako lékař nejprve působil ve Slaném a později v Mladé Boleslavi, kde zjistil příčiny onemocnění ergotismu – šimravky, která byla způsobena otravou alkaloidy z námele, který se ve velkém množství vyskytoval v zrní.


Jan Scrinci.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Díky svým úspěchům se stal profesorem pražské lékařské fakulty, kde prosadil i přednášky z exaktních věd (fyziky a chemie) pro budoucí lékaře. Při přednáškách mu s demonstracemi pomáhal syn. V roce 1754 předváděl na dvoře Břevnovského kláštera experiment s magdeburskými polokoulemi, který sledovala i císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem Lotrinským.

Po vzoru francouzské Académie des Sciences se pokusil založit podobnou organizaci v Praze. K jeho údivu Komise pro povznesení univerzity Karlo–Ferdinandovy jeho návrh odmítla (i přes souhlas Vídně), protože vznikl dojem, že chce výhodně zpeněžit své fyzikální přístroje a že se chce dosadit na funkci předsedy.

Ke konci života, v době obléhání Prahy pruskými vojsky v roce 1757, ztratil zájem o pedagogickou a vědeckou práci a odešel z univerzity. Čím dál víc času trávil v kostelních lavicích až nakonec jeho citově zabarvená zbožnost přešla k náboženskému blouznění.

Použité zdroje

[1] KRAUS, I. Lékař a fyzik Jan Antonín Scrinci. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 3, svazek 53, 174–176. ISSN 0009–0700.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.