Tři nové, špičkově vybavené laboratoře. Mikroskopy, pipety, zvětšovací skla, vývěvy či UV lampy – vše, po čem touží srdce i mysl nadšených biologů, fyziků či chemiků. Objevte laboratorní programy Techmania Science Center: provádějte experimenty na pracovišti, které si právem říká místo pro vědu.

Biologická laboratoř

V laboratoři je 6 pracovních míst pro 12 osob, tzn., že žáci (studenti) pracují maximálně ve dvojicích. Během cvičení se používají nejrůznější moderní pomůcky, jako jsou například měřicí čidla od společnosti Vernier. Většina cvičení je postavena na práci s mikroskopem značky Olympus (CX22LED). Vybavení je připraveno pro každou dvojici zvlášť. Ke každému cvičení účastníci dostanou laboratorní protokol, do kterého si budou moci zaznamenat výsledky.

Chemická laboratoř

V moderně vybavené chemické laboratoři mají studenti možnost pracovat se špičkovými laboratorními pomůckami, včetně chemicky a tepelně odolného laboratorního skla a čistých chemikálií. Laboratoř je vybavena sušicí pecí, digestoří, analytickými váhami a plynovými kahany. Každá dvojice studentů bude mít k dispozici měřicí techniku Vernier či binokulární lupy dle zvoleného programu.

Fyzikální laboratoř

Ve fyzikální laboratoři mají studenti a žáci k dispozici mimo jiné sady GamaBeta 2007 na měření radioaktivity, silné 300 kBq americiové zářiče (zdroje ionizujícího záření), digitální měřicí přístroje značky Vernier (sonary, termočlánky, luxmetry, hlukoměry, UVA a UVB senzory atd.), ruční i elektrické vývěvy, lasery a sady na geometrickou i vlnovou optiku či počítače. Mohou se navíc seznámit i s van de Graaffovým generátorem s napětím 150 kV.

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.