28. ledna 1540 – 31. prosince 1610
matematik
 
Asi nejznámější číslo v matematice představuje poměr obvodu kruhu a jejího průměru. Někdy se mu také říká Ludolfovo číslo na počet Ludolfa van Ceulena, který vypočítal jeho hodnotu na 33 desetinných míst. Asi nejčastěji se tomuto číslu říká pí.

Na konci 16. století byla vypsána soutěž matematiků o zpřesnění a výpočty stále více desetinných míst poměru obvodu kruhu a jejího průměru. Všichni matematici pracovali s metodou vepsaných a opsaných mnohoúhelníků, kterou odvodil a použil už Archimedes.


Ludolf van Ceulen.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Ludolf van Ceulen použil k výpočtu pravidelný mnohoúhelník s řádově miliardou stran (různé zdroje uvádí různé hodnoty – někdy se od sebe hodně liší) a určil toto číslo s přesností na 33 desetinných míst. V roce 1610 připravil rukopis spisu Arithmetische en geometrische fondamenten, který v roce 1615 vydala jeho vdova Adriana.

Van Ceulen během života vystřídal několik příjmení, proto je toto číslo právem pojmenováno po něm, ale jeho křestním jménem, tedy Ludolfovým číslem. Byl původem Němec narozený v Heidelsheimu a jmenoval se Ackermann, jako student byl latinsky zapsán jako Colonus a nakonec svou životní pouť zakotvil v Nizozemsku, kde jeho příjmení přepsali jako Ceulen [khojlen]. Působil v Leidenu, kde se stal přítelem Wilebrorda Snella.

K zapamatování cifer si Ludolf pomáhal básničkou, kde se spočítá počet písmen v každém slově:

Lín a kapr u hráze

prohlédli si rybáře

udici měl novou

jikrnáči neuplavou

 Ludolf van Ceulen: Arithmetische en geometrische fondamenten

Použité zdroje

[1] ŠEDIVÝ, J. Jubileum Ludolfa van Ceulen. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 1986, roč. 16, č. 6, s. 430–431. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.