28. ledna 1540 – 31. prosince 1610
matematik

Na konci 16. století byla vypsána soutěž matematiků o zpřesnění a výpočty stále více desetinných míst poměru obvodu kruhu a jejího průměru. Všichni matematici pracovali s metodou vepsaných a opsaných mnohoúhelníků, kterou odvodil a použil už Archimedes. Ceulen použil k výpočtu pravidelný mnohoúhelník s řádově miliardou stran (různé zdroje uvádí různé hodnoty – někdy se od sebe hodně liší) a určil toto číslo s přesností na 33 desetinných míst. V roce 1610 připravil rukopis spisu Arithmetische en geometrische fondamenten, který v roce 1615 vydala jeho vdova Adriana.


Ludolf van Ceulen.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Van Ceulen během života vystřídal několik příjmení, proto je toto číslo právem pojmenováno po něm, ale jeho křestním jménem, tedy Ludolfovým číslem. Byl původem Němec narozený v Heidelsheimu a jmenoval se Ackermann, jako student byl latinsky zapsán jako Colonus a nakonec svou životní pouť zakotvil v Nizemsku, kde jeho příjmení přepsali jako Ceulen [khojlen]. Působil v Leidenu, kde se stal přítelem Wilebrorda Snella. K zapamatování cifer si Ludolf pomáhal básničkou, kde se spočítá počet písmen v každém slově:

Lín a kapr u hráze

prohlédli si rybáře

udici měl novou

jikrnáči neuplavou

 

 Ludolf van Ceulen: Arithmetische en geometrische fondamenten

Použité zdroje

[1] ŠEDIVÝ, J. Jubileum Ludolfa van Ceulen. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 1986, roč. 16, č. 6, s. 430–431. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.