16. listopadu 1717 až 29. října 1783
francouzský matematik, astronom, fyzik, filozof

 

Jedním z redaktorů slavné Diderotovy Encyklopedie byl i Jean d´Alembert. Je autorem hesel z matematiky a fyziky. Kromě toho byl i dobrým matematikem a jako pocta je po něm pojmenováno několik matematických pouček.

Začátek života Jeana Baptisty le Rond d´Alemberta byl docela dobrodružný. Byl nemanželským dítětem a jeho matka, šlechtična madame de Tencin, ho odložila v blízkosti pařížského kostela Saint–Jean–le–Rond, kde se ho ujali mniši. Později se dostal do rodiny chudého sklenáře Alemberta Rousseau. Když mu bylo 9 let, zemřel jeho vlastní otec dělostřelecký důstojník Destouches a odkázal mu dost peněz na studium v College des Quatre–Nations. Studoval medicínu, práva ale hlavně matematiku. V jednadvaceti letech se stal advokátem, praxi se ale nevěnoval a pokračoval ve studiu.


Jean Baptiste d´Alembert.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Maurice Quentin de La Tour, 1753. Public domain.

Jean d´Alembert proslul jako jeden z redaktorů francouzské Encyklopedie založené Denisem Diderotem, která vycházela v Paříži v letech 1751 až 1780. Je autorem mnoha hesel z oblasti matematiky, fyziky, práva, hudby a náboženství. V hesle o řadách rozvinul myšlenku o konvergenci a nekonvergenci řad. V jiném hesle převzal Newtonovu představu derivace a o velký kus posunul limity a diferencování rovnice.

Jeho hlavní matematické práce vznikly v letech 1943 až 1954. Jako první formuloval podmínky, které byly později nazvané Cauchy–Riemannovy, založil metodu řešení parciálních diferenciálních rovnic, formuloval známé kritérium konvergence řad. V traktátu z roku 1743 Traité de dynamique (Pojednání o dynamice) popsal obecná pravidla pro sestavování diferenciálních rovnic pohybu libovolných hmotných soustav bodů, formuloval přitom tzv. d´Alembertův princip o okamžité rovnováze setrvačných sil a sil působících na těleso. Zabýval se pohybem a rovnováhou kapalin, zkoumal příčiny vzniku větrů v atmosféře Země.

V roce 1747 publikoval práci o kmitání struny, jako první tu zformuloval vlnovou rovnici a ukázal postup k jejímu řešení. Zabýval se také nebeskou mechanikou, v letech 1747 až 1756 zkoumal pohyby Měsíce a vysvětlil příčiny pohybů Země. Za svou činnost byl v roce 1754 zvolen do Academie des Science, v roce 1772 se stal jejím sekretářem.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] Malíšek, V. Francouzský matematik a fyzika d´Alembert. Matematika a fyzika ve škole, listopad 1987, roč. 18, č. 3, s. 190–191.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, šestý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

[3] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.