610 až 547 před n. l.
řecký přírodní filozof a geograf

Anaximandros se narodil i zemřel v Milétu. Je autorem prvního neduchovního řeckého filozofického díla O přírodě. Zdokonalil sluneční hodiny gnómon, nakreslil první mapu obydleného řeckého území a sestavil první nebeský globus.


Anaximandros.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Raphael Santi. Public domain.

Jako žák a následovník Thaleta vytvořil rozsáhlý kosmický obraz světa. Vesmír si představoval jako dutou kouli, v jejímž středu se volně vznáší Země ve tvaru desky. Podle toho si také představoval, že Země byla původně zcela pokryta vodou, z níž se později díky vysychání oddělila a vznikla souš jako vzájemně spojené ostrovy. Domníval se, že náš svět je jen jedním z mnoha dalších světů, které vznikají a odehrávají se v neurčitu neboli v bezmeznu, které nazval apeiron. Z ní vše pochází a zase do ní spěje, v ní jsou obsaženy všechny čtyři živly – voda, země, vzduch a oheň. Podle jeho učení o vnitřně protikladné hmotě, která je neměnná a nekonečná, věci vznikají tím, že se vylučují protiklady věčným pohybem a ne kvalitativními změnami živlů. Vydělováním protikladů vznikají různé formy hmoty. Toto schéma později převzal Aristoteles.

Anaximandros si představoval, že první živočichové vznikli ve vodě a byli pokryti ostnatou kůrou. Domníval se, že příčinou bouří, blesků a větrů je proudící vzduch, který je uváděn do pohybu Sluncem, jež ho současně rozžhavuje. Mimo jiné Anaximandros určil vzdálenost obzoru na 9, Měsíce na 18 a Slunce na 27 zemských poloměrů.

Použité zdroje

[1] HLADÍK, J. Společenské vědy v kostce pro SŠ. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. ISBN 80–7200–044–6.

[2] CHLEBEČEK, A., a kol. Fyzika v perspektivě času. 1. vydání. Praha: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1987.

[3] KRAUS, I. Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80–01–03472–0.

[4] MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. Ostrava: 1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80–7042–964–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.