3. století před n. l.
první velký astronom
 
Aristarchos jako jeden z prvních řeckých astronomů správně popsal sluneční soustavu, tedy v té době známý Měsíc, Slunce, Zemi a hvězdy. Dokonce se pokusil změřit vzdálenost a velikost Měsíce a Slunce.
Aristarchos byl jeden z prvních velkých astronomů alexandrijské školy. Jako první začal nebeská tělesa vědecky zkoumat a zbavil je božské nedotknutelnosti. Pokoušel se změřit vzdálenosti i velikosti Slunce a Měsíce. Metoda jeho měření byla správná. Odhadl, že v okamžiku 1. čtvrti Měsíce je úhel Slunce–Země–Měsíc asi 87o a z toho vypočítal, že Slunce je asi 19krát dál než Měsíc (skutečná hodnota je asi 380krát).

Aristarchova metoda měření vzdálenosti Měsíce a Slunce od Země.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Protože Slunce i Měsíc vidíme stejně velké, musí být skutečný průměr Slunce 19krát větší než skutečný průměr Měsíce. Podle velikosti zemského stínu při zatmění Měsíce odhadl, že Země je asi dvakrát větší než Měsíc, a tak zjistil, že Slunce je mnohem větší než Země. Potom usoudil, že je málo pravděpodobné, že by obrovské Slunce obíhalo okolo mnohem menší Země. To ho přivedlo k názoru, že malá Země obíhá okolo velkého Slunce a při tom se otáčí. Aby vysvětlil, proč během roku nevidíme změny polohy hvězd na obloze, předpokládal, že hvězdy jsou mnohem a mnohem dál než Slunce. Tato představa však byla brzy zapomenuta a objevena až v 18. století.

Použité zdroje

[1] KESSNER, P. – TŮMA, Z. Zajímavé otázky z fyziky I.. 1. vydání. Třebíč: vydavatelství Rybníček Drahomír, 1997.

[2] MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. Ostrava: 1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80–7042–964–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.