1728 až 1799
skotský fyzik, zakladatel kalorimetrie

Joseph Black se narodil v jižní Francii, ale jeho velmi početná rodina pocházela ze Skotska. První vzdělání získal v Irsku, od osmnácti let studoval lékařství a přírodní vědy na univerzitě v Glasgowě a o čtyři roky později v Edinburgu. V roce 1756 byl jmenován profesorem chemie na univerzitě v Glasgowě. Z počátku působil jako vynikající lékař.


Joseph Black.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Jako zakladatel kalorimetrie konal pokusy, aby zodpověděl na základní otázku: kolik tepla je potřeba při ohřívání různých látek. Při pokusech všechny materiály porovnával s vodou. Ohřáté těleso ponořil do vody a nechal je předávat teplo vodě. Vycházel z předpokladu, že teplo, které jedno těleso přijalo, je stejné jako teplo, které druhé těleso odevzdalo. Porovnával tak tepelné kapacity různých hmot s tepelnou kapacitou vody. Jeho metoda se k měření měrné tepelné kapacity používá dodnes.


Blackovo zařízení pro měření tepelných kapacit vyobrazené v Laviosierově knize.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Antoine Lavoisier´s 1789 Elements of Chemistry. Public domain.

Při pokusech s táním ledu objevil, že je nutná nejen určitá teplota, ale i určité množství tepla. Tento poznatek byl ve své době v rosporu s ostatními. Výsledky svých prací uveřejnil v roce 1762 při přednášce v učené společnosti v Glasgowě. K tištěnému uveřejnění došlo až po jeho smrti, kdy byly vydány jeho psané přednášky.

Použité zdroje

[1] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.