16. dubna 1728 až 6. prosinec 1799
skotský fyzik

 

I dnes může někoho překvapit fakt, že k roztání ledu není potřeba jenom dosáhnout určité teploty, ale že je ledu nutné dodat ještě další energii. V 18. století tento poznatek  překvapil nejen svého objevitele, Josepha Blacka, ale i další učence.

Joseph Black se narodil ve francouzském Bordeaux, ale jeho velmi početná rodina pocházela ze Skotska. První vzdělání získal v Irsku, od osmnácti let studoval lékařství a přírodní vědy na univerzitě v Glasgowě a o čtyři roky později v Edinburgu. V roce 1756 byl jmenován profesorem chemie na univerzitě v Glasgowě.


Joseph Black.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Ve svých výzkumech se snažil zodpovědět na otázku, kolik tepla je potřeba při ohřívání různých látek. Při pokusech všechny materiály porovnával s vodou. Ohřáté těleso ponořil do vody a nechal ho předávat teplo vodě. Vycházel z předpokladu, že teplo, které jedno těleso přijalo, je stejné jako teplo, které druhé těleso odevzdalo. Porovnával tak tepelné kapacity různých hmot s tepelnou kapacitou vody. Jeho metoda se k měření měrné tepelné kapacity používá dodnes.


Blackovo zařízení pro měření tepelných kapacit vyobrazené v Laviosierově knize.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Antoine Lavoisier´s 1789 Elements of Chemistry. Public domain.

Při pokusech s táním ledu objevil, že k jeho roztání je nutná nejen určitá teplota, ale i určité množství tepla. Tento poznatek byl ve své době v rosporu s ostatními. Výsledky svých prací uveřejnil v roce 1762 při přednášce v učené společnosti v Glasgowě. Tiskem vyšly jeho objevy až po jeho smrti, kdy byly vydány jeho psané přednášky.

Použité zdroje

[1] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.