13. února 1805 – 5. května 1859
německý matematik francouzského původu

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet se narodil v Durenu. Začal studovat v Paříži roku 1822 a již v této době se proslavil odbornými matematickými pracemi. O pět let později, v roce 1827, se stal docentem na univerzitě ve Vratislavi, od roku 1831 učil na vysoké vojenské škole v Berlíně jako řádný profesor. Od roku 1855 až do konce svého života přednášel na univerzitě v Göttingenu. Peter Dirichlet pracoval v oblasti teorie čísel, matematické analýzy (teorie potenciálu, nekonečné řady, určitého integrálu), matematické fyziky i hydrodynamiky. Mimo jiné zavedl metodu infinitesimálního počtu do teorie čísel, vybudoval teorii trigonometrických funkcí.


Peter Dirichlet.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Ze stínu zapomnění: Matematik P. G. Dirichlet. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2004/2005, roč. 14. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.