28. prosince 1882 – 21. listopadu 1944
anglický astrofyzik

Arthur Stanley Eddington se narodil v Kendalu, jeho otec byl řídícím učitelem soukromé školy v Kendalu a brzy zemřel. Ovdovělá matka s dvouletým synem Arthurem a šestiletou dcerkou Winifred se odstěhovala k příbuzným do Weston–Super–Mare. Brzy se objevilo Arthurovo nadání pro matematiku, proto studoval na Owen´s College v Manchesteru. Zde ho nejvíce ovlivnil profesor astronomie Arthure Schuster. V roce 1902 Eddington odešel na Trinity College v Cambridgi. Zde studoval matematiku a již v roce 1904 úspěšně zvládl předepsané zkoušky (tripos), ve kterých obstál první v pořadí (Senior Wrangler). Bylo to vůbec poprvé, kdy student dosáhl tohoto ohodnocení po dvouletém studiu. O jeho nadání v matematice svědčí i to, že získal Smithovu cenu. Po dalším pobytu na Trinity College se stal v roce 1905 jejím členem a vyučoval zde základy matematiky. V roce 1906 Cambridge opustil a přijal místo na Královské observatoři v Greenwichi, kde ve funkci Chief Asistent působil až do roku 1913.


Arthur Eddington.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Roku 1912 se uvolnila profesura astronomie v Cambridgi a Eddington ji na podzim roku 1913 získal. Eddington měl vždy zájem o práci mladých kolegů nebo studentů. Setkat se s ním a popovídat si o své práci vyžadovalo jistou dávku trpělivosti. Vyrušit profesora v práci se téměř vždy rovnalo vyhození z pracovny, protože Eddington byl zahloubaný ve svých myšlenkách. Daleko lepší bylo čekat, až profesor přijde sám. Výborně psal, ale špatně přednášel. Text většinou četl monotónním hlasem, málokdy na své posluchače pohlédl. Proto jeho univerzitní přednášky navštěnovalo jen málo studentů. V následujícím roce byl jmenován ředitelem univerzitní observatoře. V Cambridgi působil až do své smrti. Nikdy se neoženil. Málokdy opouštěl dům na pozemku univerzitní observatoře, kde žil obklopen péčí své matky a sestry.

První Eddingtonova práce se týkala pozorování a měření vlastního pohybu hvězd. Navázal na objev Jacoba Kapteyna z roku 1904, který objevil dva proti sobě se pohybující hvězdné proudy ležící v galaktické rovině. Eddington v letech 1905 až 1915 vypracoval podrobnou teorii těchto proudů. Potvrdil především jejich skutečnou nezávislost na poloze pozorovacího místa nebo místních pohybech. Považoval za pravděpodobné, že hvězdy v Galaxii se pohybují k centru i od něj ve směru spirálních ramen. Završením úsilí dopátrat se podstaty věci byl v roce 1927 objev Jana Oorta rotace Galaxie.

V roce 1916 získal Eddington prostřednictvím Willema de Sittera z Nizozemí Einsteinovu práci o relativitě z roku 1915. Na žádost fyzikální společnosti v Londýně připravil referát o této práci, který později vyšel pod názvem Report on the Relativity Theory. Byla to vůbec první soubornější informace o teorii relativity v anglickém jazyce. V té době také vznikl záměr ověřit ohyb světla v gravitačním poli při slunečním zatmění. V roce 1919 byla uspořádána výprava za slunečním zatměním, které proběhlo 29. května 1919. Expedice se rozdělila na dvě části: jedna směřovala k západnímu pobřeží Afriky, na Princovy ostrovy (jejím vedoucím se stal Arthur Eddington), druhá směřovala do brazilského Sobralu (jejim vedoucím se stal Andrew Crommelin). Expedice měla ověřit ohyb paprsků kolem Slunce vlivem gravitačního zakřivení a přispět tak k potvrzení obecné teorie relativity. Obě výpravy měly pěkné počasí a fotografie hvězd z okolí slunečního kotouče se podařily. K porovnání bylo nutné ještě za půl roku vytvořil fotografie hvězdného nebe bez slunečního kotouče. Eddingtonova výprava musela Princův ostrov opustit z obav ze stávky paroplavební společnosti. Rozhodující byly kontrolní snímky ze Sobralu. Po vyhodnocení byly výsledky potvrzující obecnou teorii relativity předneseny na zasedání Royal Society 6. listopadu 1919.


Arthur Eddington.
Zdroj: National Portrait Gallery, London. Autor: Walter Benington. Under Creative Commons.

Eddinton výrazně přispěl k rozvoji astrofyziky. Zabýval se především stavbou hvězd, v roce 1917 odhadl teplotu hvězdného nitra na 106 K. Podle jeho modelu platilo, že čím těžší prvky hvězda ve svém nitru obsahuje, tím vyšší teplotu má. Na základě této myšlenky odhadl složení Slunce – jedna třetina vodíku a zbytek helium s nepatrným množstvím ostatních lehkých prvků. Otázkou zůstávalo, kde hvězda bere energii. Eddington se domníval, že ji získává pravděpodobně jednou ze tří možností: přeměnou těžších prvků na lehčí, obrácenou přeměnou a nebo anihilací. Ve dvacátých letech objevil vztah mezi hmotou hvězdy a její svítivostí. Vytvořil nový model konečného a neohraničeného vesmíru, matematicky založeného na Einsteinově teorii relativity. Teoreticky vysvětlil pulsaci cefeid. V roce 1926 Eddington dosavadní poznatky shrnul v The Internal Constitution of the Stars, které je významným mezníkem ve vývoji astrofyziky vůbec. Je to klasický popis stavu hvězd v zářivé rovnováze. Numerické výsledky jsou ovšem z dnešního hlediska nepřijatelné, neboť zanedbávají poměr vodíku a hélia. Také okolnost, že Eddington ve výkladu poněkud přeceňuje úlohu člene vyjadřujícího tlak záření, činí celkový výklad poněkud nepřehledný. Závěrečné období Eddingtonovy vědecké činnosti, zejména od roku 1938, je charakterizováno usilovnou snahou podat jakousi teorii, která by přemostila problémy kvantové fyziky, relativity a kosmologie.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Arthur Stanley Eddington a první poznatky o nitru hvězd. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 2005, roč. 14, č. 6, s. 377–379. ISSN 1210–1761.

[2] JÁCHIM, F. Přínost Arthura Stanleye Eddingtona k rozvoji astronomie 20. století. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 5, svazek 53, s. 341–347. ISSN 0009–0700.

[3] VANÝSEK, V. A. S. Eddington a astrofyzika našeho století. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1982, č. 6., s. 308–317.

[4] ZAMAROVSKÝ, P. Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. 2. vydání. Praha: AGA, 2011. ISBN 978–80–904582–1–5.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.