24. května 1686 až 16. září 1736
nizozemský fyzik

 

Venku bude ledovka při 0 nebo při 32 stupních? Co je to za divnou otázku, říkáte si. Každý přece ví, že při 0 stupních. Ale co když záleží taky na jednotkách? Přečtěte si stručně o životě fyzika, po němž je pojmenovaná další teplotní stupnice, která se používá hlavně v zámoří.

Daniel Gabriel Fahrenheit se narodil v Gdaňsku v rodině kupce jako nejstarší z pěti dětí. Po základní škole měl nastoupit na gymnázium v Gdaňsku, ale oba jeho rodiče tragicky zemřeli, a proto z jeho plánů sešlo. Jako nejstarší sourozenec musel převzít živnost svého otce a starat se o své sourozence. Proto v roce 1701 odešel do Amsterodamu, aby se vyučil kupcem. Daleko víc ho lákaly přírodní vědy, a proto se po pěti letech v učení začal věnoval jen fyzice. Hodně cestoval, seznamoval se s fyziky a matematiky a nakonec se v roce 1717 usadil v Amsterodamu. Zabýval se konstruováním různých fyzikálních přístrojů, hlavně těch meteorologických jako jsou tlakoměry a teploměry.

V roce 1714 sestrojil svůj první rtuťový teploměr. Byl přesnější než doposud používané lihové teploměry a mohl se používat pro větší rozsah teplot. Metodu výroby teploměrů uveřejnil v časopise Royal Society – Philosophical Transactions v roce 1724. Později publikoval ještě další práce, za které byl zvolen členem Royal Society. Pro své teploměry používal několik stupnic z nichž poslední je založena na třech základních stavech: led tající se salmiakem (chlorid amonný), čistý tající led a teplota lidského těla. Později byla tato stupnice nazvána jeho jménem.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] BOREC, T. Dobrý den, pane Ampére. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN 14–031–81.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.