11. září 1819 až 11. února 1868
francouzský astronom a fyzik

Leon Foucault léta působil na observatoři v Paříži jako astronom a optik. Zrcadlo Newtonova dalekohledu pokryl stříbrnou vrstvou, čímž se podstatně zvýšila jeho odrazivost a tím i citlivost. Roku 1850 Foucault změřil rychlost světla ve vodě a tím získal další důkaz ve prospěch vlnové teorie světla.


Leon Foucault.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Nejznámějším se ovšem Foucault stal pokusem s kyvadlem, který provedl roku 1851 v pařížském Pantheónu. Na 67 m dlouhé lano zavěsil závaží o hmotnosti 28 kg, kyvadlo se kývalo s periodou asi 16 s a dokázalo se kývat několik hodin. Hrot na závaží vyrýval do písku svoji měnící se polohu a hlavně měnící se rovinu kyvu. Gustav Coriolise objevil setrvačnou sílu, která vzniká v otáčivé soustavě z hlediska pozorovatele s ní spojeného a která z pohledu pozorovatele spojeného s rotující soustavou způsobuje postupné odchylování roviny kyvu kyvadla od původního směru. Vzhledem k soustavě spojené například s hvězdami k odchylce roviny kyvu nedochází – kyvadlo vzhledem k tomuto prostoru kývá ve stále stejné rovině. Pomocí této myšlenky Foucault vysvětlil změnu roviny kyvu kyvadla.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Pokus, kterým Léon Foucault dokázal, že Země se opravdu otáčí. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, březen 2001, roč. 10, č. 7, s. 443–444. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.