18. října 1859 – 14. března 1932
německý elektrotechnik
 
Ne vždycky jsou průkopnické myšlenky v době svého objevu pochopeny. Stalo se to i Friedrichu Haselwanderovi, který vymyslel a propagoval třífázové rozvody střídavého proudu.

Friedrich August Haselwander se narodil v Offenburgu. Jeho táta byl úředníkem na železnici. V roce 1879 Friedrich vystudoval polytechniku v Karlsruhe a pak pokračoval ve studiu přírodních věd a techniky ve Strassburgu a v Mnichově.


Friedrich Haselwander.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Po studiích si v Offenburgu otevřel malou elektrotechnickou dílnu a zprovozňoval řadu elektrických zařízení. Už od počátku si uvědomil výhody střídavého proudu a navíc třífázového proudu. Během své práce získal řadu zkušeností, na jejichž základě rozpracoval teorii třífázových rozvodů střídavého proudu včetně generátorů, transformátorů a motorů. V roce 1887 si v Offenburgu zřídil první prakticky využívaný třífázový rozvod a o rok později na svůj systém podal patentovou přihlášku.

Pro tehdejší průmysl využívající stejnosměrný proud byl velkou konkurencí. Na jejich nátlak mu patent přiznán nebyl. Dokonce se ozvala i Říšská pošta a Haselwander musel své rozvody zlikvidovat. Úspěšnější byl až Oscar von Miller.

Použité zdroje

[1] Friedrich August Haselwander. Konstrukční elektronika A RADIO, 4/2002.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.