18. října 1859 – 14. března 1932
německý elektrotechnik

Friedrich August Haselwander se narodil v rodině železničního úředníka v Offenburgu. V roce 1879 vystudoval polytechniku v Karlsruhe a poté pokračoval ve studiu přírodních věd a techniky ve Strassburgu a v Mnichově. Po studiích si v Offenburgu otevřel malou elektrotechnickou dílnu a uváděl do provozu řadu elektrických zařízení. Již od počátku si uvědomil výhody střídavého proudu a navíc třífázového proudu. Během své práce získal řadu zkušeností a na jejich základě rozpracoval teorii třífázových rozvodů střídavého proudu včetně generátorů, transformátorů a motorů. V roce 1887 si v Offenburgu zřídil první prakticky využívaný třífázový rozvod a o rok později na svůj systém podal patentovou přihlášku. Pro tehdejší průmysl využívající stejnosměrný proud byl velkou konkurencí. Na jejich nátlak mu patent přiznán nebyl. Dokonce se ozvala i Říšská pošta a Haselwander musel své rozvody zlikvidovat. Úspěšnější byl až Oscar von Miller.


Friedrich Haselwander.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] Friedrich August Haselwander. Konstrukční elektronika A RADIO, 4/2002.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.