17. prosince 1797 až 13. května 1878
americký fyzik
 
Joseph Henry je neprávem opomíjená postava historie fyziky a techniky. Na řadu vynálezů přišel o něco dřív než jeho současníci. Bohužel ale svoje objevy nepublikoval.

Joseph Henry se narodil v Albany (stát New York). Jeho otec byl obyčejný farmář, který se do Ameriky přištěhoval ze Skotska. Rodina jeho matky i otce cestovala na stejné přistěhovalecké lodi, ale až po dvaceti letech William a Ann uzavřeli sňatek. Není příliš známé, do jaké školy malý Henry chodil. Jak se později sám vyjádřil, byl spíš samoukem.


Joseph Henry.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Henry Ulke 1879. Under Creative Commons.

Později se mu i přes rodinné finanční problémy podařilo vystudovat místní akademii. V roce 1832 se stal profesorem na univerzitě v Princetonu, roku 1846 ředitelem Smitsonova ústavu (obdoba Royal Society) a v roce 1866 prezidentem Národní akademie věd USA.

Joseph Henry se věnoval především elektřině a magnetismu. Jako první sestrojil výkonné podkovovité elektromagnety s nosností více než jedna tuna. Úspěchu dosáhl díky tomu, že neizoloval tělo magnetu, ale naopak vinutí a tím se podstatně zesílily elektromagnetické efekty. Joseph Henry jako první objevil elektromagnetickou indukci, ale Michael Faraday ji publikoval dříve.

Kromě toho přišel v roce 1832 se samoindukcí, zkonstruoval elektrický motor, vynalezl elektromagnetické relé, zjistil, že vybíjení kondenzátoru má kmitavý charakter, několik roků před Morsem sestrojil telegraf, který používal k přenosu meteorologických údajů..


Zdroj: www.lionheartautographs.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Joseph Henry – objevitel elektromagnetické indukce. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 2003, roč. 12, č. 5, s. 313–314. ISSN 1210–1761.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, pátý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.