17. prosince 1797 až 13. května 1878
americký fyzik

Joseph Henry se narodil v Albany (stát New York) jako druhé dívě ve farmářské rodině skotského přístěhovalce. Rodina jeho matky i otce cestovala na stejné přistěhovalecké lodi, ale až po dvaceti letech William a Ann uzavřeli sňatek. O prvních studiích malého Josepha je toho známo málo, sám se vyjádřil, že byl spíš samoukem. I přes rodinné finanční problémy se mu podařilo vystudovat místní akademii. Roku 1832 se stal profesorem na univerzitě v Princetonu, roku 1846 ředitelem Smitsonova ústavu (obdoba Royal Society) a v roce 1866 prezidentem Národní akademie věd USA.


Joseph Henry.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Henry Ulke 1879. Under Creative Commons.

Joseph Henry se věnoval především elektřině a magnetismu. Jako první sestrojil výkonné podkovovité elektromagnety s nosností více než jedna tuna. Úspěchu dosáhl díky tomu, že neizoloval tělo magnetu, ale naopak vinutí, čímž se podstatně zesílily elektromagnetické efekty. Joseph Henry jako první objevil elektromagnetickou indukci, ale Michael Faraday ji publikoval dříve. Kromě toho přišel v roce 1832 se samoindukcí, zkonstruoval elektrický motor, vynalezl elektromagnetické relé, zjistil, že vybíjení kondenzátoru má kmitavý charakter, několik roků před Morsem sestrojil telegraf, který používal k přenosu meteorologických údajů.


Zdroj: www.lionheartautographs.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Joseph Henry – objevitel elektromagnetické indukce. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 2003, roč. 12, č. 5, s. 313–314. ISSN 1210–1761.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, pátý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.