18. ledna 1907 – 3. srpna 1980
slovenský fyzik
 

“Chaos a neporiadok je vlastne najväčší poriadok, lebo je to štatisticky najpravdepodobnejšie uloženie vecí.“

 

Dionýz Ilkovič byl jedním z nejlepší slovenských fyziků. Navázal na práci Jaroslava Hejrovského a dnes je po něm pojmenovaná základní rovnice polarografie. Dcera Dionýze Ilkoviče, Dagmar, byla švagrovou Václava Havla.

Dionýz Ilkovič se narodil v obci Šarišský Štiavnik na Slovensku, ale později rodina žila ve Fuliance nedaleko Prešova. Už v pěti letech nastoupil na základní školu, maturoval na prešovském gymnáziu, pak nastoupil na ČVUT v Praze, ale po roce přestoupil na Přírodovědeckou fakultu na Karlově univerzitě, kde v letech 1925 – 1929 studoval chemii, fyziku a matematiku.


Pamětní tabule Dionýze Ilkoviče v Prešově.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.
 

Byl velmi pilným studentem, protože v prvních dvou letech studia absolvoval až 60 – 70 hodin týdně. Na chemii chodil k Jaroslavu Heyrovskému a na fyziku k Václavu Dolejškovi. Po ukončení studia začal pracovat pod vedením Jaroslava Heyrovského ve Fyzikálně–chemickém ústavu. V roce 1932 obchájil doktorskou práci s názvem Studium polarizace rtuťové kapkové elektrody při elektrolytickém rozkladu vody. Ve školním roce 1937/1938 byl na studijním pobytu v Paříži. Po návratu učil na různých pražských gymnáziích a reálkách. V roce 1940 odešel zpět na Slovensko na SVŠT, kde se v roce 1943 stal řádným profesorem.

Ilkovič navázal ve své vědecké práci na objev polarografie od Jaroslava Heyrovského. Je to metoda, při které se analýzují chemické roztoky měřením elektrického proudu, který prochází mezi elektrodou a rtuťovou kapkovou elektrodou. Ilkovič je autorem rovnice popisující vztah mezi měřeným proudem a faktory, které ho určují. Rovnice dnes nese jeho jméno. Rovnici uveřejnil v roce 1938 a dnes je základním zákonem fyzikální chemie.

Ilkovič se zabýval i řešením dalších otázek polarografie, vysvětlil některé anomálie polarografických křivek. Heyrovský o Ilkovičovi napsal: „Jeho údaje a práce se vyznačjí stručností a jasností i originálním pojetím, které svědčí o bádavém duchu. Povahou je velmi skromný, nenáročný a plně oddaný vědě.“ [1]

Dionýz Ilkovič publikoval 20 originálních vědeckých prací, celý život se věnovat pedagogické praxi, významným způsobem zasáhl do budování slovenské vysokého školství.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Dionýz Ilkovič – fyzik a pedagóg. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 1997, roč. 6, č. 6, s. 411–412. ISSN 1210–1761.

[2] ŠEBESTA, J. Zakladatel´ slovenskej fyziky. Československý časopis pro fyziku, 2007, č. 2, svazek 57, s. 106–111. ISSN 0009–0700.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.