18. ledna 1907 – 3. srpna 1980
slovenský fyzik

“Chaos a neporiadok je vlastne najväčší poriadok, lebo je to štatisticky najpravdepodobnejšie uloženie vecí.“

Dionýz Ilkovič se narodil v obci Šarišský Štiavnik na Slovensku, ale později rodina žila ve Fuliance nedaleko Prešova. Už v pěti letech nastoupil na základní školu, maturoval na prešovském gymnáziu, pak nastoupil na ČVUT v Praze, ale po roce přestoupil na Přírodovědeckou fakultu na Karlově univerzitě, kde v letech 1925 – 1929 studoval chemii, fyziku a matematiku. Byl velmi pilným studentem, v prvních dvou letech absolvoval 60 – 70 hodin týdně. Řadu hodin chemie absolvoval u Jaroslava Heyrovského a fyziku u Václava Dolejška. Po ukončení studia začal pracovat pod vedením Jaroslava Heyrovského ve Fyzikálně–chemickém ústavu. V roce 1932 obchájil doktorskou práci s názvem Studium polarizace rtuťové kapkové elektrody při elektrolytickém rozkladu vody. Ve školním roce 1937/1938 byl na studijním pobytu v Paříži. Po návratu učil na různých pražských gymnáziích a reálkách. V roce 1940 odešel zpět na Slovensko na SVŠT, kde se v roce 1943 stal řádným profesorem.

Ilkovič navázal ve své vědecké práci na Heyrovského objev metody analýzy chemických roztoků měřením elektrického proudu procházejícího mezi elektrodou a rtuťovou kapkovou elektrodou - polarografie. Ilkovič je autorem rovnice popisující vztah mezi měřeným proudem a faktory, které ho určují. Rovnice dnes nese jeho jméno. Rovnici uveřejnil v roce 1938 a dnes je základním zákonem fyzikální chemie. Ilkovič se zabýval i řešením dalších otázek polarografie, vysvětlil některé anomálie polarografických křivek. Heyrovský o Ilkovičovi napsal: „Jeho údaje a práce se vyznačjí stručností a jasností i originálním pojetím, které svědčí o bádavém duchu. Povahou je velmi skromný, nenáročný a plně oddaný vědě.“ [1]

Dionýz Ilkovič publikoval 20 originálních vědeckých prací, celý život se věnovat pedagogické praxi, významným způsobem zasáhl do budování slovenské vysokého školství.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Dionýz Ilkovič – fyzik a pedagóg. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 1997, roč. 6, č. 6, s. 411–412. ISSN 1210–1761.

[2] ŠEBESTA, J. Zakladatel´ slovenskej fyziky. Československý časopis pro fyziku, 2007, č. 2, svazek 57, s. 106–111. ISSN 0009–0700.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.