25. června 1907 – 11. února 1973
německý fyzik

 

Hans Jensen se zabýval studiem atomového jádra a na základě výsledků svých bádání vymyslel slupkový model atomového jádra. Za svou práci byl odměněn Nobelovou cenou za fyziku.

Johannes Hans Daniel Jensen se narodil v Hamburku. Jeho táta byl obyčejný zahradník. Hans studoval na univerzitě v Hamburku a Frieburku. V letech 1941 až 1948 byl profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Hannoveru, pak působil na univerzitě v Heidelbergu. Několikrát hostoval v USA.


Hans Jensen.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Věnoval se problémům jaderné spektroskopie a studiu atomových jader pomocí speciálních spektroskopů. Jensen našel určité rozpory mezi Bohrovým modelem atomového jádra a experimentálně zjištěnými údaji. Proto se zaměřil na výzkum spinu jádra a snažil se vysvětlit tzv. magnetická čísla nukleonů.

Spoleně s Marií Goeppert–Mayerovou prokázal, že struktura atomového jádra není homogenní a podobná kapce husté kapaliny, jak ze začátku mnozí fyzikové předpokládali, ale vrstvová. Na základě experimentálních výsledků vytvořili v roce 1949 nový model atomového jádra. Za vypracování teorie slupkového modelu struktury atomového jádra byl v roce 1963 společně s Marií Goeppert–Mayerovou oceněn Nobelovou cenou za fyziku.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.