5. ledna 1838 – 21. ledna 1922
francouzský matematik
 
Pro každého, kdo se snažil proniknout do vyšší matematiky, konkrétně do teorie grup, je jméno Camilla Jordana moc dobře známé. Zapsal se do historie matematiky jako jeden ze zakladatelů teorie grup.
Marie Ennemond Camille Jordan se narodil v Lyonu. Studoval na École Polytechnique v Paříži a na École des Mines. O rok dřív než získal titul inženýra, získal v roce 1860 titul doktora přírodních věd za své matematické práce. V 70. letech začal vyučovat na École Polytechnique a v College de France. V roce 1885 získal další stupeň inženýrské hodnosti, ale do konce života už jen učil a věnoval se vědecké činnosti. Vydával a vedl časoupis Journal des mathématiques pures et appliguées.

Camille Jordan.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Jordan ve své práci navázal na Évarista Galoise a jeho poznámky, které vznikly kolem roku 1830, ale vydány byly až v roce 1845. Jordan shrnul dosud známé příspěvky z teorie konečných grup od ostatních autorů, ale výklad založil na vlastních obecných principech. Vše vydal ve spisu Pojednání o substitucích a algebraických rovnicích.

Konečné grupy pohybů uplatnil při studiu mnohostěnů a v problematice krystalografie. K důležitým topologickým poznatkům došel už v článcích věnovaných diferenciální geometrii v roce 1866. Později publikoval práce rozvíjející geometrii v n–rozměrných prostorech, přitom používal terminologii, která se téměř bez výjimky ujala a používá dodnes.

Jeho jméno je spojeno třeba s Jordan–Hölderovou větou, Jordanovými maticemi, Jordanovou mírou množiny bodů, Jordanovou větou nebo Jordanovou normální formou matice.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.