5. ledna 1838 – 21. ledna 1922
francouzský matematik

Marie Ennemond Camille Jordan se narodil v rodině inženýra. Studoval na École Polytechnique v Paříži a na École des Mines. O rok dřív než získal titul inženýra, získal v roce 1860 titul doktora přírodních věd za své matematické práce. V 70. letech začal vyučovat na École Polytechnique a v College de France. V roce 1885 získal další stupeň inženýrské hodnosti, ale do konce života se plně věnoval vědecké a učitelské činnosti v matematice. Vydával a vedl časoupis Journal des mathématiques pures et appliguées.


Camille Jordan.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Pojednání o substitucích a algebraických rovnicích z roku 1870 vyložil základy teorie konečných grup. Navázal na práce Évarista Galoise, které vznikly kolem roku 1830, ale vydány byly až v roce 1845. Jordan shrnul dosud známé příspěvky ostatních autorů, výklad založil na vlastních obecných principech. V terminologii moderní algebry se jeho jméno vyskytuje například jako Jordanova–Hölderova věta, Jordanova matice, Jordanova míra množiny bodů, Jordanova věta a Jordanova normální forma matice.

Konečné grupy pohybů uplatnil při studiu mnohostěnů a v problematice krystalografie. K důležitým topologickým poznatků došel už v článcích věnovaných diferenciální geometrii v roce 1866. Později publikoval práce rozvíjející geometrii v n–rozměrných prostorech, přitom používal terminologii, která se téměř bez výjimka ujala a používá dodnes.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.