11. března 1811 – 23. září 1877
francouzský astronom

 

Urbain Le Verrier se od technika a chemika vypracoval až k astrnonomovi a podařilo se mu předpovědět polohu neznámé planety Neptun.

Urbain Joseph Jean Le Verrier se narodil v Normandii v Saint–Lo. Zpočátku pracoval v Gay–Lussacových laboratořích, kde se zabýval problémy z oblasti techniky a chemie a až pak se stal astronomem. Le Verrier sestavil velmi rozsáhlé tabulky pro pohyb Slunce, Měsíce a planet. Z pohybu planety Merkur už v roce 1845 vyvodil, že by mezi Sluncem a Merkurem měla existovat planeta, kterou nazval Vulkán.


Urbain Le Verrier.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Objev nové planety

Jeho největší sláva souvisí s planetou Neptun. Po několika letech usilovné práce na ověření myšlenky, že rušivý vliv na dráhu Uranu má dosud neznámá planeta vydal Le Verrier v roce 1846 ve francouzské ročence Connaisance des Temps 254stránkovou práci, která obsahovala postup výpočtu polohy dosud neznámé planety. Zároveň poslal dopis Johannu Gallemu na berlínskou observatoř:

Pane,
s velkým zájmem a pozorností jsem četl redukce Rømerových pozorování, jejichž jeden výtisk jste mi laskavě zaslal. Naprostá jasnost Vašich vysvětlení, úplná přesnost výsledků, které předpokládáte, jsou takového druhu, jaké můžeme očekávat od tak schopného hvězdáře. Později vážený pane, dovolím si Vás požádati, abyste se vrátil k některým bodům, které mě zajímaly a zejména k pozorování Merkura, které obsahuje Vaše práce. Dnes bych rád vymohl od neúnavného pozorovatele, aby laskavě věnoval několik okamžiků zkoumání určité oblasti nebe, kde může býti nalezena jedna planeta. K tomuto výsledku mne přivedla teorie Uranu. Výtah z mých výzkumů vyjde v nejbližší době v Astronomische Nachrichten. Nebyl bych Vám tedy musel psáti, kdybych Vám nebyl chtěl poděkovat za zajímavé dílo, které jste mi zaslal.

Uvidíte, vážený pane, že dokazuji, že nelze pozorováním Uranu vyhověti matematicky jinak, než zavedením vlivu nové planety, až dosud neznámé. Zajímavé je, že v ekliptice je pouze jedno místo, na kterém může být tato rušící planeta. Tu jsou elementy dráhy, které jsem přisoudil tomuto tělesu:

Velká poloosa dráhy 36,154 AU

Siderická doba oběhu 217,387 let

Excentricita 0,10761

Délka přísluní 284°45´

Střední délka 1. ledna 1847 318°47´

Pravá heliocentrická délka 1. ledna 1847 326°32´

Vzdálenost od Slunce 33,06 AU

Nynější poloha tělesa ukazuje, že máme a ještě několik měsíců budeme mít příznivé podmínky k jeho objevení.

Mimo to můžeme z velikosti jeho hmoty usouditi, že velikost jeho zdánlivého průměru je větší než 3“. Je to takový průměr, že může být rozlišen v dobrých dalekohledech od neskutečného průměru hvězd, který vzniká následkem různých vad čoček.

Přijměte, vážený pane, ujištění mé velké úcty.

Váš oddany služebník

U. J. Le Verrier

J. G. Galle 23. září 1846 planetu nalezl necelou obloukovou minutu od Le Verrierem udané polohy. Před Le Verrierem novou planetu předpověděl John Adams, který bohužel nenašel pozorovatele.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Před 160 lety byla určena poloha planety Neptun. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 2007, roč. 16, č. 5, s. 318–320. ISSN 1210–1761.

[2] MALÍŠEK, V. K stému výročí úmrtí Josepha Leverriera. Matematika a fyzika ve škole, září 1977, roč. 8, č. 1, s. 57–58.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.