3. prosince 1843 – 10. prosince 1908
český matematik

Augustin Pánek se narodil v Praze 3. prosince 1843. Na obecnou školu chodil v Chrudimi a v Dobřanech. V roce 1860 absolvoval nižší reálku v Písku a jeho rodiče se rozhodli ho dát jako písaře do úřadu. Přijali ho do podkrajského úřadu v Blatné. Vydržel tu jen dva měsíce. Pak se mu podařilo rodiče přemluvit, aby ho poslali zpátky do školy, na vyšší reálku zpět do Písku. V roce 1863 studium dokončil a nastoupil na polytechnický ústav království Českého na obor strojnictví. Po čtyřech letech studium dokončil a působil jako dozorce na stavbě parního mlýna na Moravě a jako učitel na reálném gymnáziu. V roce 1868 se stal asistentem Františka Josefa Studničky na polytechnickém ústavu království Českého v Praze. V roce 1904 byl na stejné škole jmenován profesorem, ale osm let už tu působil jako mimořádný profesor. Jeho hlavním matematickým zájmem byl integrální počet, přednášel i o pravděpodobnosti. Od jejího založení byl členem Jednoty českých matematiků a aktivně se podílel na rozvoji spolku, dvacet jedna let byl redaktorem Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky. Kromě řady článků vydaných v tomto časopise byl spoluautorem Encyklopedie paedagogické, Paedagogiky pro střední školy a Ottova Slovníku Naučného. Augustin Pánek zemřel 10. prosince 1908 v Praze.


Augustin Pánek.
Zdroj: commons.wikimedia.cz. Public domain.

Použité zdroje

[1] PETR, K. Augustin Pánek. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. roč. 41 (1912), s. 1-8.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.