20. března 1905 – 9. července 1976
český fyzik

Václav Petržílka se narodil v Mělníku. Po absolvování přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze tu od roku 1930 působil na Fyzikálním ústavu jako asistent ředitele a profesora experimentální fyziky Augistina Žáčka, který se světově proslavil objevy v oblasti netlumených elektromagnetických kmitů. Bez jeho objevů by nebyl myslitelný ani vynález radaru. V letech 1938 až 1939 Václav Petržílka studoval v Cavendish Laboratory v Cambridge u Ernesta Rutherforda.

Po druhé světové válce v roce 1945 získal místo profesora na přírodovědecké a matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Poté působil jako profesor na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT, kde se stal v letech 1955 až 1959 jejím prvním děkanem. Po tříletém působení ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, se v roce 1962 vrátil zpět na MFF UK v Praze a patřil k zakladatelům Ústavu jaderné fyziky v Řeži.

Jeho první vědecká práce z let 1927 až 1937 se zabývala piezoelektřinou. Po návratu z Cambridge se začal zabývat jadernou fyzikou, problematikou kosmického záření a po válce také fyzikou vysokých energií, difrakcí neutronů na piezoelektrických monokrystalech a aplikacemi fyziky v jaderné energetice. Profesor Petržílka zemřel ve Františkových Lázních v roce 1976.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Sto let od narození českého fyzika Václava Petržílky. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2005, roč. 14, č. 8. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.