1733 až 1804
anglický fyzik a chemik

Joseph Priestley se narodil ve vesnici blízko Leedsu na východním pobřeží Anglie. Stal se duchovním, střídavě kázal a učil ve škole, mimo to se zabýval přírodními vědami. Jeho křesťanské názory se poněkud lišily od ostatních duchovních. Proto měl i řadu nepřátel. Roku 1791, když se slavilo druhé výročí vypuknutí francouzské revoluce, tak se přidal na stranu hnutí, které oslavovalo revoluci. Pro jeho nepřátele to byl důvod, aby jeho dům a laboratoř u Birminghamu zapálili a zpustošili. Priestley zachránil pouze sebe a svou rodinu. V Anglii se necítil příliš bezpečně. Nový domov si našel v Americe, kde žil dalších 9 let až do své smrti.


Joseph Priestley.
Zdroj: commons.wikimedia.cz. Autor: Ellen Sharples. Public domain.

Na podnět Benjamina Franklina konal řadu pokusů z elektrostatiky. Výsledky shrnul do knihy Historie a současný stav nauky o elektřině s originálními pokusy, která vyšla roku 1767, v níž vyslovil tvrzení, že elektrická síla, stejně jako gravitační se řídí zákonem nepřímé úměrnosti druhé mocnině vzdálenosti.

Priestley studoval plyny: především dusík, kysličník dusný, kysličník uhelnatý, amoniak, kyselinu siřičitou, chlorovodík, fluor, které v podstatě objevil. Jako první dokázal tyto plyny uchovat v nádobě nad rtutí. Mimo jiné také zjistil, že rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý a vylučují dusík.

Použité zdroje

[1] KOLOMÝ, R. Studium elektrických a magnetických jevů v 17. a 18. století. Od Gilberta ke Coulombovi. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 1999, roč. 8, č. 6, s. 373–378. ISSN 1210–1761.

[2] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.