7. listopadu 1888 až 21. listopadu 1970
indický fyzik

Chandrasekhara Raman se narodil v rodině učitele fyziky. Studoval na univerzitě v Madrásu, kde byl promován jako nejlepší student fyziky. Po ukončení studia pracoval jako úředník na ministerstvu financí, ale ve volném čase se nadále věnoval fyzice. Od roku 1911 působil jako vedoucí katedry fyziky na univerzitě v Kalkatě a od roku 1947 byl ředitelem Ramanova výzkumného ústavu v Bangaloře.


Chandrasekhara Venkata Raman.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zabýval se optikou a akustikou, později také molekulovou fyzikou, rozptylem světla v molekulách, ohybem světla, fyzice krystalů, fyzice hudebních strunových nástrojů. V roce 1928 objevil jev, který byl po něm později nazván. Ramanův jev vzniká při průchodu monochromatického světla plynem, kapalinou nebo průhlednou tuhou látkou a ve spektru takto rozptýleného světla lze pozorovat nejen čáry původního světla, ale i čáry jiných, delších nebo kratších vlnových délek – tzv. Ramanovo spektrum. Tento jev umožňuje zkoumat i víceatomové molekuly, jejichž spektra jsou komplikovaná a těžko analyzovatelná.

Použité zdroje

[1] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.