28. února 1683 až 18. října 1757
francouzský technolog a zoolog, objevitel teplotní stupnice

René Antoine Ferchault Réaumur se narodil v pevnosti La Rochelle ve šlechtické rodině. Nejprve studoval na jezuitské koleji v Poitiers, pak v Bourges právo a matematiku, v roce 1703 se přestěhoval do Paříže, kde studoval přírodní vědy, matematiku a fyziku. V roce 1710 se stal členem francouzské Académie des Sciences a v roce 1737 členem i petrohradské Akademie věd. Za své padesátileté členství byl 12krát jejím ředitelem. Vedle matematických prací se zabýval i zoologií a technologií. Vytvořil rozsáhlé dílo Pojednání věnované historii hmyzu, které vyšlo v Paříži v letech 1734 až 1742. V šesti svazcích na asi 4 000 stranách je okolo 5 000 obrázků. Sedmý svazek vyšel až 200 let po jeho smrti a materiálu bylo dost i na svazek osmý. Až čtyři roky po jeho smrti v roce 1761 vyšlo 27 svazkové dílo Popis umění a řemesel.


René Réaumur.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Réaumur se věnoval hlavně praktické vědě – navrhl výrobu námořních lan, zlatých drátků, nepromokavého a nepropustného papíru, zrcadel, umělých perel, skla a porcelánu, konzervování vajec a umělé líhnutí atd. V roce 1722 zveřejnil jedno z nejdůležitějších děl Umění přeměny kujného železa na ocel. Obsahuje výsledky technologického výzkumu, které vedly k výrobě oceli ve Francii. Odměnu 12 tisíc liber za vynálezy v hutnictví věnoval Académie des Sciences na rozvoj technického studia. Podobným způsobem naložil i s dalšími příjmy. V roce 1746 přečetl podstatnou část dopisu od Petruse van Musschenbrocka z Leidenu o „příšerném experimentu“ při zkoumání elektrických sil. Je autorem 27 svazkového díla Popis umění a řemesel, které vyšlo v roce 1761, tedy čtyři roky po jeho smrti.

Réaumur je ale daleko známější sestrojením lihového teploměru a teploměrné stupnice z roku 1730. Zabýval se konstrukcí teploměrů, nejprve lihového a později rtuťového. Známá je především jeho teplotní stupnice s teplotou varu 80 °R, která byla rozšířena především ve Francii. Stupnice je rozdělená na 80 dílků podle toho, že “líh od mrazu vody do svého varu zvětšuje se o 80 tisícin původního objemu“. Převodní vztah mezi teplotou udanou v °R (tR) a teplotou udanou v K (T):

V roce 1735 se z finančních důvodů rozhodl přijmout funkci velitele a intendanta vojenské posádky v Saint–Louis, protože toto místo poskytovalo stálý plat. I když své povinnosti plnil vzorně, přesto si našel dostatek času k přírodovědnému bádání. René Réaumur zemřel na zámku Bermodiére v provincii Maine na podzim roku 1757 po pádu z koně.

Použité zdroje

[1] AUGUSTA, P. – KLŮNA, J. Tajemství přesnosti. 1. vydání. Praha: Albatros, 1983. ISSN 13–856–83.

[2] BOREC, T. Dobrý den, pane Ampére. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN 14–031–81.

[3] TESAŘÍK, B. Říkají vám dnes ještě něco stupně Réaumura? Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2013, roč. 22, č. 5, s. 393–395. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.