25. prosince 1906 – 27. května 1988
německý fyzik

Ernst August Ruska se narodil v Heidelbergu v rodině profesora fyziky. Jeho otec chtěl, aby studoval fyziku, ale Ruska se raději věnovat praktičtějšímu oboru. Zvolil si studium techniky v Mnichově a později v Berlíně. Během studia se pod vedením Maxe Knollema věnoval elektronové optice. Pracoval u firem Brown–Boveri v Mannheimu a Siemens und Halske v Berlíně. Nakonec u fyzikálního výzkumu skončil. Byl první, kdo se zabýval zobrazováním plošných oblastí svazkem elektronů. V roce 1929 ověřil možnost zobrazení jedinou magnetickou čočku. Ke svým experimentům používal elektrony emitované studenou katodou výbojového typu a jeho prvními preparáty byly drátěné síťky a otvory v plechu. Při realizaci zobrazování objektů vznikaly v praxi četné technické problémy. Bylo nutné získat svazky elektronů o stejné energii a zkonstruovat čočky s malými zobrazovacími vadami, tedy elektrostatické a magnetické. To se Ruskovi se spolupracovníky ve výzkumném středisku koncernu Siemens podařilo. 7. dubna 1931 Ruska zobrazil elektronově optický obraz další čočkou a tím ověřil možnost dvoustupňového zvětšení. Později, aby získal rozlišovací schopnost větší než tu, která je u světelných mikroskopů, soustředil magnetické pole čočky do malého prostoru kolem osy symetrie. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že další výzkum nebude pro nedostatek finančních prostředků pokračovat, protože nikdo nejevil o elektronový mikroskop zájem, prokázala se jeho užitečnost v biologii a již od roku 1939 začala kusová tovární výroba firmou Siemens. Za základní práce v elektronové optice a vývoj prvního elektronového mikroskopu byl Ernst Ruska v roce 1986 odměněn Nobelovou cenou za fyziku, o kterou se podělil napůl s Gerdem Binningem a Heinrichem Rohrerem, kteří ji získali za vývoj skanovacího tunelového mikroskopu. O dva roky později v roce 1988 zemřel Ernst Ruska v západním Berlíně.


Elektronový mikroskop Ernsta Rusky.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.