2. září 1877 – 22. září 1956
britský fyzikální chemik

Frederick Soddy se narodil v Eastbourne v rodině obchodníka. Studoval Waleskou univerzitu v Aberystwythu, od roku 1895 pokračoval na Merton College v Oxfordu, kterou za tři roky dokončil a strávil zde následující dva roky jako výzkumný pracovník. Pak odešel do kanadského Montrealu na McGillovu univerzitu za Ernestem Rutherfordem. Pobyl tu dva roky a během této doby vytvořili teorii radioaktivního rozpadu, podle níž je přirozená radioaktivita následkem samovolné přeměny nestabilních jader prvků za vzniku záření (alfa nebo beta). Pracoval na objevu Marie a Pierra Curieových z roku 1900, kteří zjistili, že vzduch v okolí radia se stává radioaktivním. Soddy společně s Rutherfordem tuto záhadu rozřešili tvrzením, že rádium neustále vysílá radioaktivní plyn – tzv. radiovou emanaci, která později mizí. Po návratu do Anglie pracoval u Williama Ramsaye na Londýnské univerzitě. Společně vysvětlil na co se mění radiová emanace. Zkoumali ji spektrální analýzou a zjistili, že se mění v nový plyn – helium. Prokázali tak přeměnu prvků při radioaktivním rozpadu. Při dalších výzkumech Soddy experimentálně dokázal i to, že radium vzniká radioaktivním rozpadem uranu. Od roku 1904 byl docentem fyzikální chemie na univerzitě v Glasgow. Z této doby (z roku 1910) pochází objev izotopů. Do té doby byly známy prvky, které neměly celočíselnou relativní hmotnost. Soddy jako první objevil mezi radioaktivními zplodinami existenci různých druhů atomů stejného chemického prvku. V roce 1913 objevil společně s A. S. Russelem a Kazimierzem Fajansem posunové zákony při alfa a beta rozpadu. V roce 1914 získal profesuru chemie v Aberdeenu a v roce 1919 v Oxfordu, kde působil až do smrti své ženy v roce 1937, kdy odešel na odpočinek. V roce 1921 získal Nobelovu cenu za chemii za výzkum vzniku a vlastností zotopů. Zemřel v Brightonu.


Frederick Soddy.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] TESAŘÍK, B. Před padesáti lety zemřel objevitel izotopie Frederick Soddy. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, prosinec 2006, roč. 16, č. 4, s. 211–212. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.