3. září 1814 – 15. března 1897
anglický matematik

James Joseph Sylvester se narodil v židovské rodině. Po základní škole navštěvoval střední školu v Liverpoolu a v letech 1831 až 1837 St. John´s College v Cambridgi. Po absolvování univerzity učil fyziku na univerzitě v Londýně. V roce 1841 absolvoval půlroční stáž na univerzitě ve Virginii a po návratu studoval právo a působil jako matematický statistik v pojišťovací společnosti. Na soudním dvoře v Londýně se seznámil s Arthurem Cayleym a spolu rozpracovali teorii matic. Do světa matematiky se vrátil v roce 1854 jako profesor matematiky na Královské vojenské akademii ve Woolwichi. V letech 1877 až 1883 působil na univerzitě J. Hopkinsona v Baltimore a po návratu učil v Oxfordu na katedře geometrie. V roce 1892 se vrátil kvůli poruchám zraku i paměti do Londýna, kde zemřel.


James Sylvester.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Během života napsal více než 300 pojednání z algebry, teorie matic a determinantů, teorie invariantů, pravděpodobnosti, mechaniky a matematické fyziky. Společně s A. Cayleym a G. Salmonem založili spolek "invariantní trojice", v němž pracovali hlavně na teorii invariantů. Mimo jiné také položil základy teorie elementárních dělitelů, zformuloval zákon setrvačnosti kvadratických forem, byl úspěšných tvůrcem matematických termínů (invariant, kovariant apod.), zavedl pojem matice. Přispěl k rozvoji moderní matematiky v Americe, kde v roce 1878 založil první americký matematický časopis.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. James Sylvester – matematik hrdý na svoju poéziu. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, květen 2005, roč. 14, č. 9, s. 574–576. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.