18. srpna 1685 – 29. prosince 1731
anglický matematik

Brooke Taylor pocházel z bohaté šlechtické rodiny. Po studiu práv v Cambridge se roku 1709 zapojil do okruhu vědců kolem Isaaca Newtona, se kterými řešil hlavně problémy týkající se nekonečných řad. V roce 1715 vydal práci Methodus incrementorum directa et inversa (Přímá a obrácená metoda přírůstků), která obsahuje teorii konečných přírůstků, dnes nazývanou diferenciální počet, dále teorii interpolace, výpočty integrálů, řešení diferenciálních rovnic apod. Rozvoj funkce v nekonečnou řadu našel Taylor už v roce 1712. Termín Taylorův rozvoj použil poprvé asi až L´Huillier v roce 1786. Tzv. Maclaurinova řada studovaná Colinem Maclaurinem ve spisu z roku 1742 se objevila v Taylorově spisu z roku 1715. Taylor přispěl ko konstrukcím thermometru, barometru, vyjádřil logaritmickou závislost tlaku vzduchu na nadmořské výšce místa. Psal studie o kapilaritě, magnetismu, lomu světla apod.


Brook Taylor.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Proti vůli otce se oženil s chudou dívkou a otec ho vydědil. Po její smrti se vrátil do rodiny a oženil se podle otcova přání. Ale ani druhá manželka nepřežila porod. Rodinné problémy ho odváděly od práce. Nešťastný Taylor zemřel krátce po ní.

Použité zdroje

[1] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.