4. sprna 1834 – 4. dubna 1923
anglický matematik

John Venn se narodil v Drypoolu jako syn kněze, vystudoval na univerzitě v Cambridge a stal se duchovním anglikánské evangelické církve. Od roku 1862 přednášel na cambridgské univerzitě morálku, ale zároveň studoval i vyučoval logiku. Po čase byl z církve vyloučen. Stal se propagátorem symbolické logiky. Rozpracoval a objasnil smysl Booleovy algebry, zavedl grafické znázornění formulací matematické logiky. Jeho jméno je spojeno s Vennonovými diagramy, které znázorňují množinové situace. O své metodě přednášel poprvé v roce 1880 a vyložil ji v knize Symbolic Logic, která vyšla o rok později. Shromáždil přes 1200 svazků knih o logice, celou sbírku pak věnoval univerzitě.


John Venn.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zdroj: commons.wikimedia.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] ŠEDIVÝ, J. John Venn a jeho diagramy. Matematika a fyzika ve škole, květen 1974, roč. 4, č. 9, s. 677–679.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.