22. března 1874 – 16. dubna 1921
český fyzik

 

Dobrý učitel se může stát inspirací na celý život. Ví o tom své i Bohumil Kučera, který jako zkoušející položil během jedné zkoušky zásadní otázku z elektrokapilarity. Nejenže se z ní později vyklubal velký objev, ale i jediná Nobelova cena za fyziku pro českého vědce.

Bohumil Kučera se narodil v Semilech. Obecnou školu absolvoval v Liberci, pak pokračoval ve studiu na střední škole v Praze. Jeho učitelem byl vynikajícím český fyzik Josef Theurer, od něhož získal dobré základy a hlavně lásku k fyzice. Jeho další cesta vedla na filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Brzy se stal asistentem Čeňka Strouhala ve Fyzikálním ústavu.


Bohumil Kučera.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Studium

V roce 1898 byl promován doktorem filozofie. Pak odešel do Curychu a poté na techniku do Darmstadtu, kde se stal asistentem Karla Scheringa a později docentem. Zde se věnoval experimentální fyzice a studoval kapilární jevy a vliv elektrické polarizace na povrchové napětí mezi rtutí a elektrolytem.

V roce 1908 se vrátil do Prahy a byl jmenován mimořádným profesorem experimentální fyziky. V roce 1912 byl  jmenován řádným profesorem experimentální fyziky a stal se tak prvním přednášejícím tohoto oboru na české části Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Bohumil Kučera byl především učitelem, a tak mu na vlastní výzkumnou činnost nezbývalo příliš mnoho času. Ale hlavně společně s Čeňkem Strouhalem budovali nový Fyzikální ústav na Karlově. Kučera se pak stal jeho druhým ředitelem. Čeněk Strouhal se zasloužil o vybudování ústavu, Kučera pak o jeho zařízení.

Elektrokapilarita

Kučera zkoumal elektrokapilaritu a na toto téma se jednou zeptal u rigorózní zkoušky. Schodou okolností byl zkoušeným Jaroslav Heyrovský, kterého téma natolik zaujalo, že se mu začal naplno věnovat. Objevil rtuťovou kapkovou elektrodu, jejíž povrch se neustále obnovuje a tím vylučuje případné rušivé chemické děje. Za své objevy byl Jaroslav Heyrovský odměněn Nobelovou cenou za fyziku.

Od orku 1905 se Bohumil Kučera zabýval pravděpodobně jako první v českých zemích radioaktivitou. Publikoval řadu významných prací, doplnil některé kapitoly do druhého vydání Strouhalovy Mechaniky, v roce 1915 vydal Nástin geometrické optiky a základy fotometrie a v roce 1921 Základy mechaniky tuhých těles. Od roku 1905 byl hlavním redaktorem Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky. Kučera ovlivnil velkou řadu pozdějších vědeckých osobností. Kromě zmiňovaného Heyrovského i Františka Běhounka a Zdeňka Horáka. Bohumil kučera zemřel v Praze v pouhých 47 letech.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Osmdesát let od smrti prvního českého jaderného fyzika. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2001, roč. 10, s. 510. ISSN 1210–1761.

[2] VLACH, M. – KEMENNY, V. – ŠIMÁNKOVÁ, I. – VEVERKA, L. Cesty nesmrtelných. Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Edice popularizace MarfyzPress, 2016. ISBN 978-80-7378-312-9.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.