1884 – 12. dubna 1951
český matematik a fyzik

 

Bohuslav Hostinský je spojený s Masarykovou univerzitou v Brně, kde založil Ústav teoretické fyziky. Mimo jiné na jeho popud začal Radiožurnál vysílat komorní „a“ pro časový signál.

Bohuslav Hostinský se narodil v Praze. Jeho táta byl zakladatel české estetiky, hudební vědec a výtvarný teoretik, profesor Otakar Hostinský. Bohuslav studoval matematiku a fyziku na filozofické fakultě pražské univerzity. Pak v letech 1907 až 1910 působil jako středoškolský profesor, od roku 1912 až do roku 1919 byl docentem vyšší matematiky na pražské univerzitě. Od roku 1920 byl profesorem teoretické fyziky na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zůstal tu až do konce života. Vybudoval tady ústav teoretické fyziky, v letech 1921 – 1922 a 1927 – 1928 se stal děkanem přírodovědecké fakulty a v letech 1929 až 1930 jejím rektorem.


Bohuslav Hostinský.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Pracoval především v oblasti matematické analýzy, diferenciální geometrie, teorie pravděpodobnosti a zabýval se také některými problémy klasické fyziky. Odmítal Einsteinovu teorii relativity a kvantovou mechaniku. Proto se v Brně ještě před druhou světovou válkou nepřednášela, kdežto v Praze díky profesoru Trkalovi ano.

Použité zdroje

[1] ŠIMÁNĚ, Č. Osobní vzpomínka na profesora B. Hostinského k 60. výročí jeho úmrtí. Československý časopis pro fyziku, 2011, č. 1, svazek 61, s. 45–46. ISSN 0009–0700.

[1] TESAŘÍK, B. Bohuslav Hostinský (1884 – 1951). Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2001, roč. 10, s. 509–510. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.