ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Bc. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Experimentujte bez následků! Co se stane, pokud smícháte přípravek na úklid s jiným chemickým přípravkem? Vyberte vždy dvě látky a pozorujte, co se děje. Vybuchují, hoří, čmoudí, anebo nereagují vůbec
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Ve hře Bum bás sss si mohou žáci bez újmy na zdraví vyzkoušet, co se stane, pokud smíchají různé chemické látky, které najdou doma.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Ve hře Bum bás sss si mohou žáci bez újmy na zdraví vyzkoušet, co se stane, pokud smíchají různé chemické látky, které najdou doma.

  Věda a technika v pozadí

  Smícháme-li různé chemické látky může dojít k různým reakcím. Ty se nazývají chemické a vedou ke změně chemické struktury chemické látky. Při chemické reakci dochází k porušení dosavadních vazeb mezi atomy a vzniku nových.

  Teorie

  Chemické reakce se dají dělit podle řady kritérií. Jedním z nich je dělení podle vnější změny na syntézu (slučování), analýzu (rozklad), substituci (nahrazování), konverzi (záměna) a hoření (oxidace). Nebo podle tepelného zabarvení se chemické reakce dělí na exotermické (uvolňuje se teplo), endotermické (teplo se spotřebovává) a atermické (teplo se ani neuvolňuje ani nespotřebovává).

  Nás budou zajímat reakce, při kterých může dojít ke vzniku hoření nebo výbuchu. Tyto reakce patří mezi exotermické. Při této reakci se uvolňuje energie, většinou v podobě tepla. Typická exotermická reakce je hoření látek a exploze, při kterých se kromě tepla uvolňuje i světlo. Hoření vzniká za přítomnosti hořlaviny, oxidačního prostředku (kyslík), zdroje iniciace (plamen, jiskra, horký vzduch) a při dosažení tzv. teploty vzplanutí. Často při hoření vzniká voda a oxid uhličitý nebo jiné látky.


  Plameny jako výsledek hoření paliva.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

  Při výbuchu (explozi) dochází k náhlému a velmi prudkému uvolnění energie, prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. Tato prudká změna tlaku se pak do okolí šíří jako rázová vlna. Podle příčiny vzniku lokálního uvolnění energie rozlišujeme výbuchy na mechanický, elektrický, jaderný, chemický apod. Při mechanickém výbuchu dochází k destrukci materiálu při překročení tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Může také dojít k narušení pevnosti stěn tlakové nádoby. Při elektrickém výbuchu dochází k přeskoku výboje mezi místy s vysokým rozdílem elektrického potenciálu. Jako příklad může sloužit výboj v rozvodu vysokého napětí a lze o něm mluvit i v případě obyčejného bouřkového blesku.

  Chemický výbuch vzniká prudkým rozkladem určitých chemických sloučenin, spojeným s uvolněním velkého množství plynů a tepla. Ve většině případů je tento jev spojen s oxidací explodujících látek, ale může se jednat i o pouhý samovolný rozpad molekuly explodující sloučeniny. Příkladem chemické exploze je použití klasických chemických výbušnin jako je dynamit nebo střelný prach ať již pro stavební práce nebo pro vojenské účely. Vybuchnout mohou také směsi hořlavých plynů (vodík, metan apod.) s kyslíkem, popřípadě čistý kyslík při styku s organickými látkami.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.