ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Bc. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Víte, jak vám může škodit zubní pasta či láhev vody? Zjistíte, že ve všem je tak trochu nebezpečná chemie.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Jedovaté prvky se v malém množství nacházejí ve všem, s čím se běžně přichází do kontaktu. Žáci zjistí, jak škodí cigarety, prošlá konzerva či smažená ryba.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Jedovaté prvky se v malém množství nacházejí ve všem, s čím se běžně přichází do kontaktu. Žáci zjistí, jak škodí cigarety, prošlá konzerva či smažená ryba.

  Věda a technika v pozadí

  Co jedovatého obsahuje plastová láhev, zubní pasta, konzerva, cigarety a ryby? Podívejme se podrobně na dvě z nich.

  Teorie

  PET láhev je vyrobená z polyethylentereftalátu (PET). Doba rozkladu PET lahve je 50 až 80 let. V PET lahvích můžou tekutiny více chuťově degradovat. Nevýhodou PET lahví je obsah zdraví škodlivých změkčovadel a ftalátů (bisfenolu A). Jako ftaláty se označují estery kyseliny ftalové. Používají se jako změkčovadla při výrobě plastů. Špatně se rozpouštějí ve vodě, naopak dobře se rozpouští v oleji.


  Ftaláty se nejčastěji používají jako změkčovadlo v PVC.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

  Ftaláty se do těla dostávají nejčastěji vdechováním, sliznicí a potravou. Ftaláty představují 30 až 51% hmotnostní podíl PVC. Jelikož ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, uvolňují se do ovzduší. Následně jsou vdechovány a plícemi se dostávají do krve. Příklady kontaminace: holínky, pláštěnky, plastové ubrusy, PVC linoleum, interiéry některých automobilů. Přímým kontaktem se sliznicí jsou ftaláty přenášeny opět rovnou do krve, což může být rozhodující u některých zdravotnických pomůcek. Jsou jimi měkčené hadičky využívané při hemodialýze nebo peritoneální dialýze, intravenózní a transfuzní sety apod. Pacienti jsou vystaveni vysokým dávkám ftalátů. Provedené výzkumy ukazují, že zdravotní péče může pacienty vystavit dávkám ftalátů, které mohou být 100krát až tisíc krát vyšší než je běžný průměr zdravých lidí. Ftaláty se do těla dostávají také skrz potraviny balené do PVC nebo vodou ze zahradních hadic a vodovodních trubek, které jsou vyrobeny z PVC.

  Ftaláty jak u dospělých tak i u dětí bez výjimky ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií, či astmatu. Snižují produkci mužského hormonu testosteronu a spermií. Nejrozšířenější z ftalátů je DEHP (di-2-etylhexyl ftalát), který je považován za reprodukčně a vývojově toxickou látku. Zvláště vysokým dávkám DEHP mohou být vystaveny děti na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.

  Zubní pasta se společně se zubním kartáčkem používá k leštění povrchu zubů, odstranění nežádoucího zbarvení zubů, osvěžení dechu, redukci zubního povlaku, k aplikaci léčebných látek. Běžná zubní pasta je zhruba ze 40 % tvořena vodou, asi z 50 % brusnými prostředky (abraziva), z 1 až 4 % pěnícími prostředky a příchutěmi, pojidly, barvivy a fluoridem. Zbytek tvoří ostatní látky. Konkrétní složení se liší a je uvedeno na obalu zubní pasty.


  Gelová zubní pasta.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

  Odolnost skloviny vůči sníženému pH a působení kyselin napomáhají sloučeniny fluoru, hlavně fluorid sodný, fluorid cínatý, aminfluorid nebo monofluorofosforečnany (MFP). Podle obsahu sloučenin fluoru se pasty dělí na 

  • pro předškoláky (s obsahem 250 – 500 ppm F)
  • pro školáky (500 – 1000 ppm F)
  • běžné zubní pasty pro dospělé (1000 – 1500 ppm F)
  • terapeutické zubní pasty (1800 – 2500 ppm F)

  Při nadměrném příjmu fluoridových solí může vzniknout onemocnění fluoróza. Je to onemocnění zubní skloviny, které způsobuje zbarvení zubů a je vyvolána příliš velkým přívodem fluoru v době mineralizace skloviny. Fluoróza způsobuje viditelné matně bělavé, u závažnějších poškození žlutohnědé nebo hnědé skvrnky nebo také proužky. Zdrojem nadměrného množství fluoru může být pitná voda s vysokou hladinou fluoru nebo časté polykání zubní pasty. Za normální denní dávku fluoridů v potravě je považováno 0,3 až 0,5 mg a měla by postačovat k prevenci zubního kazu a ke zdravému vývoji kostí a zubů. 

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.