ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Jste schopni skórovat o mantinel na hřišti ve tvaru elipsy? Pochopitelně, že jste. Stačí pouze odhalit tu správnou cestu a za půl minuty vsítit co nejvíce branek.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Jste schopni skórovat o mantinel na hřišti ve tvaru elipsy? Pochopitelně, že jste. Stačí pouze odhalit tu správnou cestu a za půl minuty vsítit co nejvíce branek.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Jste schopni skórovat o mantinel na hřišti ve tvaru elipsy? Pochopitelně, že jste. Stačí pouze odhalit tu správnou cestu a za půl minuty vsítit co nejvíce branek.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Jste schopni skórovat o mantinel na hřišti ve tvaru elipsy? Pochopitelně, že jste. Stačí pouze odhalit tu správnou cestu a za půl minuty vsítit co nejvíce branek.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Hokej patří mezi kolektivní hry, tzn. že proti sobě soupeří dva tými. Jejich cílem je umístit puk nebo míček do soupeřovy branky. K tomu používají hokejky. Existuje několik forem hokeje, např. pozemní hokej (s míčkem na travnatém hřišti), lední hokej (s pukem na ledu), hokejbal (s míčkem na betonovém hřišti), bandy (s míčkem na ledě), inline hokej (s pukem na betonovém hřišti na in-line bruslích), florbal (s děrovaným míčkem a plastovými hokejkami v hale) apod.

  Teorie

  Apollónios z Pergy je autorem osmisvazkového díla Kuželosečky. První čtyři knihy se dochovaly v řečtině, další tři v arabském překladu a poslední se ztratila. Apollóniův přístup ke kuželosečkám se neobvykle velkou všeobecností odlišuje od metod všech jeho předchůdců. Zatímco do Apollónia se každý z třech druhů kuželoseček získával z různých druhů kruhových kuželů, Apollónius je všechny získával z libovolného kruhového kuželu bez ohledu na to, či je přímý nebo kosý. Jako první zavedl dodnes používané pojmenování pro kuželosečky: elipsa, parabola a hyperbola. Apollóniova metoda předstihla metodu analytické geometrie. Objevují se v ní první náznaky souřadnicového systému.

  Všechny známé kuželosečky můžeme vyrobit řezáním kuželu. Představte si dva kužele spojené ve vrcholu, které jsou nekonečné. Jestliže budeme kužel řezat rovinou kolmou na osu kužele, dostaneme kružnici. Když tuto rovinu trošku nakloníme, řezem bude elipsa. Při dalším naklánění roviny se nám řez náhle "otevře", dostali jsme parabolu. Stačí jen malé vychýlení roviny a řez bude dvojdílný, protože rovina v této poloze protne oba dva kužele. Řezem je tentokrát hyperbola.


  Vznik kuželoseček řezem kuželu.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Podívejme se podrobně na elipsu. Elipsa je množina všech bodů roviny, které  mají od dvou navzájem různých pevných bodů E, F konstantní součet vzdáleností 2a, přičemž platí: 0 < |EF| < 2e < 2a. Tato písmena označují základní charakteristiky elipsy: a hlavní poloosa elipsy, b vedlejší poloosa elipsy, e excentricita elipsy  e2 = a2 - b2, S střed elipsy , A, B hlavní vrcholy elipsy, C, D vedlejší vrcholy elipsy, E, F ohniska elipsy. 


  Základní charakteristiky elipsy.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  S elipsou se setkáme v nebeské mechanice jako trajektorie dvojhvězd, dráhy planet apod. Elipsu lze zkonstruovat pomocí zahradnické metody. Do země zapíchneme dva kolíky, které představují ohniska elipsy (tj. jejich vzdálenost je 2e). Na kolíky připevníme špagát délky 2a a vezmeme třetí kolík, pomocí kterého napneme špagát a pohybujeme jím: všechny místa, které kolíkem na zemi označíme jsou body elipsy. Na stejném principu jako tato konstrukce funguje i střílení branek v exponátu.


  Konstrukce elipsy zahradnickou metodou.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.