ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Jste schopni ukázat v kruhu úhel o dané velikosti? To není problém, ale mnohem náročnější je jej zasáhnout pomocí golfového míčku a hole.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Jste schopni ukázat v kruhu úhel o dané velikosti? To není problém, ale mnohem náročnější je jej zasáhnout pomocí golfového míčku a hole

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Jste schopni ukázat v kruhu úhel o dané velikosti? To není problém, ale mnohem náročnější je jej zasáhnout pomocí golfového míčku a hole.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Golf hraje samotný hráč nebo i malá skupinka, která se snaží malým golfovým míčkem dostat postupně do všech jamek, které jsou umístěny v terénu hřiště. K tomu se používají různé hole. Na golfovém hřišti je rozmístěno většinou 9 nebo 18 jamek (jejich pozice se může měnit). Na hřišti jsou u jamek rozmístěné různé překážky – písek, vysoká tráva, rybník, potok, terénní nerovnosti. Z odpaliště se míček vystřelí buď jednou ranou nebo postupnými ranami. Golf pravděpodobně pochází z 15. století ze Skotska, ale jeho kořeny se dají vystopovat i ve středověké Číně nebo ve starověkém Římě.

  Teorie

  Úhel můžeme definovat jako část roviny ohraničené dvěma polopřímkami se společným počátkem. Obě polopřímky pak označujeme jako ramena úhlu a jejich společný bod jako vrchol úhlu. Obě ramena leží v obou úhlech. Každý bod roviny, který neleží na žádném z ramen, je vnitřním bodem jednoho z úhlů. Nejsou-li polopřímky opačné, je jeden úhel menší a nazývá se konvexní úhel, druhý, větší úhel označujeme jako nekonvexní.


  Rozdělení roviny na dva úhly.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Podle vzájemné polohy obou polopřímek můžeme rozlišit úhly přímé (obě přímky jsou opačné), nulové (přímky splývají) a plné (přímky splývají).

  Na obrázkou jsou stejnou barvou vyznačeny úhly vrcholové a různou barvou úhly vedlejší. Pravý úhel je takový úhel, který je shodný se svým úhlem vedlejším. Všechny pravé úhly jsou shodné.


  Úhly vedlejší a vrcholové.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Podle velikosti úhlu můžeme rozdělit na pravý, ostrý (jeho velikost je menší než pravý) a tupý (jeho velikost je větší než pravý). Je-li velikost vnitřního úhlu α. Velikost úhlu můžeme měřit v různých mírách. Např. v obloukové, stupňové nebo setinné.

  Jednotkou stupňové míry je stupeň šedesátinný (označení 1o), který představuje 1/90 pravého úhlu, z úhlového stupně jsou odvozeny úhlová minuta (1´ = 1/60°) a úhlová vteřina (1´´ = 1/60 ´ = 1/3600 °).

  Jednotkou oobloukové míry je radián (rad). Jeden radián sestrojíme pomocí kružnice, na které sestrojíme oblouk o stejné délce jako je její poloměr, pak příslušný úhel odpovídá jednomu radiánu.

  Pravý úhel je pomocí této jednotky dán jako π/2, úhel plný jako 2π. Pro převod platí následující vztahy:

  1 rad = 57° 17´ 44,81´´
  360° = 2 π rad
  180° = π rad

  Jednotkou setinné míry je úhlový stupeň setinný neboli grad (označení 1g), který představuje 1/100 pravého úhlu. Grad se dělí na 100 setinných minut, setinná minuta se dělí na 100 setinných vteřin.

  Zajímavost z fyziky:
  Velkým překvapením pro fyziky a techniky bylo, že tělesa s drsnějším povrchem lépe přidržují mezní vrstvu vzduchu a brání tak vzniku vírů. Proto i míček s drsným povrchem doletí dál, než míček s povrchem hladším. O tom nás přesvědčí i důlkovaný povrch golfového míčku nebo chlupatý povrch tenisového míčku.

  Golfový míček.
  Zdroj: freedigitalphotos.net. Free picture.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.