ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Zapamatujete si správně čtyři body v souřadném systému tlačítek na lezecké stěně, kterou následným zmáčknutím daných tlačítek pokoříte?
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Zapamatujete si správně čtyři body v souřadném systému tlačítek na lezecké stěně, kterou následným zmáčknutím daných tlačítek pokoříte?

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Zapamatujete si správně čtyři body v souřadném systému tlačítek na lezecké stěně, kterou následným zmáčknutím daných tlačítek pokoříte?

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Jednou z horolezeckých disciplín je i volné lezení. Lezec nepoužívá žádné pomůcky (skoby, žebříky, lana apod.), spoléhá se pouze na svou sílu. Je možné využít pouze jištění pro případ pádu. Lezci nezdolávají horské vrcholy, ale spíš nižší, často daleko obtížněji dosažitelné skalní útvary. Lezci časo trénují na umělých lezeckých stěnách. Nejpopulárnějším druhem volného lezení je sportovní lezení, které je nově zařazeno mezi olympijské sporty pro LOH 2020 v Tokiu.

  Teorie

  Zobrazením a studiem prostorových útvarů se zabývá stereometrie. Slovo stereometrie je řeckého původu a jeho volný překlad je „měření těles“. Tento překlad ale nevystihuje obsah stereometrie, jen připomíná, že geometrické poznatky vznikaly v dávných dobách z potřeb praktického života. Zobrazovat prostorové útvary do roviny je možné různými způsoby a zabývá se tím deskriptivní geometrie. Při řešení jednodušších úloh je vhodné používat tzv. volné rovnoběžné promítání. Zvolíme si rovinu, tzv. průmětnu, do které budeme zobrazovat prostorové útvary. Dále si určíme směr promítání.


  Postup konstrukce obrazu.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Různé pohledy na stejný objekt: pravý nadhled, levý nadhled, pravý podhled, levý podhled.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Technická praxe používá pravoúhlé promítání, které umožňuje jednoznačně zobrazit tvar tělesa. Objekt se v tomto promítání zobrazuje rovnoběžnými promítacími přímkami na šest kolmých rovin – pohled zepředu, zezadu, zleva, zprava, zhora a zdola. Většinou se ale volí menší počet pohledů – zepředu, zleva a zhora - vznikne tak nárys, půdorys a bokorys. Objekt umísťujeme tak, aby v nárysu bylo co nejvíce informací. Zobrazovaný objekt leží mezi pozorovatelem a průmětnou.


  Pravoúhlé promítání na šest průměten.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.
  Zajímavost z filmu:
  Trik s nakloněnou rovinou patří mezi kamerové triky. Při použití nakloněné roviny se kamera otočí z klasického postavení o určitý úhel. Výhodou tohoto triku je eliminace nebezpečí pro herce nebo kaskadéra. Je nutné ale scénu doplnit prvky, které podporují změnu působení gravitačního zákona. Např. lustr visící opačně může navodit dojem chození po stropě. Nebo si v exteriéru dát pozor na prvky, které by náš trik mohly prozradit, například stromy, domy, elektrické vedení atd. Pokud se používá v interiéru kulisa, která s tímto trikem už počítá, pak je vhodné natočit o stejný úhel jak kulisu, tak i kameru.

  Trik s nakloněnou rovinou prozradí Spidermana jeho oblečení – na zádech přiléhá, na břiše vlaje.
  V exponátu je použita i další filmová technika tzv. klíčování (greenscreen, bluescreen, chroma key, color keying, color separation overlay, CSO apod.). Podstatou této techniky je složení dvou vrstev záběrů. První vrstvu tvoří herec nebo snímaný předmět v popředí. Scéna se vždy točí před speciálním rovnoměrně nasvíceným pozadím zelené nebo modré barvy (odtud anglický název techniky). Barva nerozhoduje, důležité je, aby předmět nebo herec před pozadím neměl na sobě tu stejnou barvu. Jako nejvhodnější se jeví barva modrá, protože je nejméně zastoupená v barvě lidské pokožky. Modrá barva ale při dalším zpracování způsobuje zrnění, proto se postupem času přešlo na barvu zelenou. Navíc byla řada kamer navržena tak, aby kanál zelené barvy obsahoval více informací (zhruba R - 30 %, G - 50 %, B - 20 %). Nevýhodou zeleného plátna je jeho schopnost „požírat“ blonďaté vlasy. Je to způsobeno tím, že se světlo od zeleného plátna odráží do blonďatých vlasů a ty pak mají zelený nádech. Dalším problémem může být klíčování poloprůhledných objektů, jako jsou třeba skleněné láhve. Pozadí může být řešeno pouze jednou stěnou – tato metoda se nazývá Backdrop, nebo může být jednobarevným pozadím vybaveno celé studio se třemi stěnami a podlahou – tato metoda se nazývá Cyclorama. Druhou vrstvu pak tvoří zvlášť nasnímané pozadí. Výhodou této techniky je možnost točení scén, které v reálu neexistují, nebo by natáčení na místě bylo příliš nákladné nebo nemožné.
  Při skládánání obou obrazů pak příslušný program vyhledává pixely stejné nebo podobné barvy jako má plachta pozadí a tyto pixely zprůhlední, tzn. že jimi propustí pixely z druhé vrstvy. Tím se obě vrstvy zmixují tak, že předmět nebo herec v popředí první vrstvy má za sebou druhé pozadí. Některé programy umožňují klíčovat na více barev. To je výhodné třeba tehdy, když je plachta greenscreenu špatně osvětlená.

  Virtuální televizní studio s pozadím greenscreen.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons. 

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.