1. Tíha na planetách

Přiřaďte čísla 1 – 4 tak, aby 1 odpovídalo tělesu sluneční soustavy, kde by váha při vážení dvoukilogramového pozemského závaží ukazovala nejvíce.

 • Merkur
 • Jupiter
 • Saturn
 • Měsíc
2. Řez Zemí

Odpovězte ANO/NE.

 • Nejsilnější vrstvou zemského pláště je kůra.
3. Tellurium

Střídání ročních období je způsobeno

 1. změnou vzdálenosti Země od Slunce
 2. vlivem Měsíce
 3. sluneční aktivitou, která má čtvrtletní periodu
 4. různým úhlem dopadu slunečních parsků
4. Řez Sluncem

Přiřaďte ke každé sluneční vrstvě její teplotu.

 1. jádro
 2. zóna záření
 3. zóna proudění
 4. fotosféra
 5. chromosféra

 

 1. 5 000 000 °C
 2. 5 500 °C
 3. 15 600 000 °C
 4. 20 000 °C
 5. 2 000 000 °C
5. Fáze Měsíce

U kterých dalších planet můžeme pozorovat střídání fází při pozorování ze Země?

 1. Merkur
 2. Venuše
 3. Mars
 4. Jupiter
6. Sluneční soustava

Které dvě planety sluneční soustavy mají přibližně stejný rovníkový průměr?

 1. Saturn a Uran
 2. Merkur a Mars
 3. Venuše a Země
 4. Neptun a Venuše
7. Planety podle hustoty

Přiřaďte čísla 1 – 4 tak, aby 1 odpovídalo tělesu sluneční soustavy, které má největší průměrnou hustotu.

 • Venuše
 • Neptun
 • Saturn
 • Země
 8. Keplerovy zákony

Kolik zákonů se označuje jako Keplerovy?

9. Tornádo

Odpovězte ANO/NE.

 • Účinky tornád se popisují pomocí Fujitovy stupnice intenzity.
 10. Sopka

Vyberte správná tvrzení:

 1. Největší neaktivní sopka sluneční soustavy se nachází na Marsu.
 2. Jedním z největších sopečných výbuchů na Zemi byl výbuch sopky Krakatoa.
 3. Sopečně nejaktivnějším tělesem sluneční soustavy je Merkur.
 4. Na Jupiterově měsíci Ganymedu dochází ke kryovulkanismu.
11. Vznik kráterů

Odpovězte ANO/NE.

 • Na Měsíci se nachází povrchové útvary tmavší barvy, které se označují jako moře (mare).
 12. Atmosféra obrů


Na které planetě se nachází největší tlakový útvar v atmosféře s názvem Velká rudá skvrna?

Česky

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.