1. Dopplerův jev

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Čím rychleji budeme pohybovat rukou směrem k senzoru, tím vyšší zvuk uslyšíme.
2. Chladniho obrazce

Na čem závisí tvar Chladniho obrazců (vyber více odpovědí):

 1. na rychlosti, jakou desku rozechvíváme
 2. na místě, kde desku rozechvíváme
 3. na tvaru rozechvívané desky
 4. na síle, jakou desku rozechvíváme
3. Kolo vyšších harmonických

Přiřaďte ke každé základní frekvenci frekvenci, která s ní nejlépe zní.

 1. druhé tlačítko zleva (140 Hz)           
 2. třetí tlačítko zleva (210 Hz)              
 3. čtvrté tlačítko zleva (280 Hz)            
 4. páté tlačítko zleva (350 Hz)              
 5. šesté tlačítko zleva (420 Hz)             

 

 1. desáté tlačítko zleva (700 Hz)
 2. dvanácté tlačítko zleva (840 Hz)
 3. čtrnácté tlačítko zleva (980 Hz)
 4. deváté tlačítko zleva (630 Hz)
 5. osmé tlačítko zleva (560 Hz)
4. Konverzační balon

Běžně dochází na rozhraní dvou prostředí k úplnému odrazu zvuku. Konverzační balon ale zvuk láme, protože

 1. je naplněn oxidem uhličitým, ve kterém se zvuk šíří větší rychlostí než ve vzduchu
 2. je naplněn oxidem uhličitým, ve kterém se zvuk šíří menší rychlostí než ve vzduchu
 3. je naplněn oxidem uhelnatým, ve kterém se zvuk šíří větší rychlostí než ve vzduchu
 4. je naplněn oxidem uhelnatým, ve kterém se zvuk šíří menší rychlostí než ve vzduchu
5. Prázdný prostor nevede zvuk

Vyberte interval, do kterého patří hodnota tlaku, při které se větrák zastaví.

6. Rezonanční prstence

Najděte rezonanční frekvenci největšího prstence.

7. Tlumené kyvadlo

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Při větší rychlosti posunu pásu je při stejném rozkyvu vzdálenost písečných vln větší.
8. Viditelný efekt neviditelného

Při jaké frekvenci se objeví první dvě fontánky při nastavení maximální hlasitosti?

9. Vlnostroj

Jestliže budeme na vlnostroji hýbat páčkou, až vlna dojde na horní konec a odrazí se zpět, pak po odrazu na pevném konci vlnostroje může nastat:

 1. vlnění se vyruší
 2. vznikne postupné vlnění příčné
 3. vznikne postupné vlnění podélné
 4. vznikne stojaté vlnění
10. Zvonkohra

Odpovězte ANO/NE.

 • Rázy neboli zázněje (periodické zesilování a zeslabování zvuku) vznikají tehdy, jestliže frekvence obou zvuků mají téměř stejnou hodnotu.
11. Obří pružina

Přiřaďte ke každému druhu vlnění způsob, jakým na obří pružině vznikne:

 1. postupné příčné 
 2. postupné podélné
 3. stojaté příčné
 4. stojaté podélné

 

 1. soustavným kmitáním ve směru pružniny
 2. soustavným kmitáním kolmo na pružinu
 3. jedním kmitem kolmo na pružinu
 4. jedním kmitem ve směru pružniny
12. Ozvěna

Přiřaďte ke každé vzdálenosti od překážky zvukový jev, který vznikne:

 1. dvojslabičná ozvěna  
 2. jednoslabičná ozvěna
 3. dozvuk

                

 1. 10 m
 2. 17 m
 3. 34 m
Česky

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.