1. Curieův bod

Curieův bod představuje

 1. tlak, při kterém se feromagnetická látka stává paramagnetickou
 2. intenzitu magnetického pole, při které se feromagnetická látka stává paramagnetickou
 3. teplotu, při které se feromagnetická látka stává paramagnetickou
 4. intenzitu elektrického pole, při které se feromagnetická látka stává paramagnetickou
2. Elektrické blešky

Která síla způsobuje přitahování blešek k filcu?

 1. gravitační
 2. elektrostatická
 3. odstředivá
 4. Coriolisova
3. Elektromagnetická indukce

Na pravé cívce se indukuje elektrický proud tehdy, když se v jejím okolí mění magnetické pole. Když budeš levou cívku střídavě zapínat a vypínat, rozhýbe to ručku pravého ampérmetru (rozhýbe se tím více, čím jsou cívky blíž k sobe). Který magnet to tedy způsobuje?

 1. pravá cívka, která je magnetem
 2. levá cívka, která je magnetem
 3. obě cívky, které jsou magnety
 4. žádná cívka není magnetem a může za to permanentní tyčový magnet
4. Energie a výkon

Jaké nejmenší napětí je potřeba si uskladnit v kondenzátorech, aby se rozsvítilo všech šest žárovek?

5. Jákobův žebřík

Které osobnosti se zasloužily o vývoj obloukové lampy?

 1. Leon Foucault
 2. František Křižík
 3. Pavel Jabločkov
 4. Werner Siemens
6. Levitace

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Kroužek levituje proto, že gravitační síla je kompenzována magnetickou silou.
7. Magnetické pole Země

Z jakého intervalu je hodnota intenzity magnetického pole Země?

8. Ohmův zákon

Na exponátu ověřte a pak přiřaďte ke každému napětí a proudu odpovídající elektrický odpor.

 1. 12 V, 1,5 A
 2. 2 V, 0,2 A
 3. 6 V, 0,5 A
 4. 8 V, 1,3 A

 

 1. 12 Ω
 2. 6 Ω
 3. 8 Ω
 4. 10 Ω
9. Plazmová koule

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Při dotyku nám výboj v plazmové kouli neublíží, protože hodnota elektrického napětí je nízká.
10. Ruční baterie

Na exponátu zjistěte, kdy pomocí vlastních rukou vytvoříte největší napětí:

 1. pokud obě ruce položíme na měděné desky
 2. pokud obě ruce položíme na zinkové desky
 3. pokud jednu ruku položíme na měděnou a druhou na zinkovou desku
11. Silné magnety

Na exponátu ověřte, které výroky jsou pravdivé:

 1. Kroužky mohou v prostoru zaujmout jakýkoliv tvar.
 2. Kroužky zaujímají v prostoru tvar magnetických siločar.
 3. Kroužky se přitahují, protože oba magnety jsou k sobě otočený stejnými póly.
 4. Kroužky se přitahují, protože oba magnety jsou k sobě otočený různými póly.
12. Televize a magnet

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Na klasické CRT obrazovce ovlivňuje magnet dráhu elektronů, které pak nutí na stínítku zářit jinou barvu.
13. Výbojová trubice

Přiřaďte ke každému druhu výboje hodnotu tlaku, při kterém vzniká.

 1. doutnavý výboj
 2. červený výboj se rozdělí na pruhy
 3. katodové světlo se oddělí od elektrody
 4. načervenalý výboj přes celou trubici

 

 1. 1500 Pa
 2. 700 Pa
 3. 100 Pa
 4. 10 Pa
Česky

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.