1. Padající pírko

Odpovězte ANO/NE.

 • Ve vakuu i ve vzduchu dopadne dřív vždy ten těžší předmět.
2. Rotační plošinka

Na exponátu ověřte, zda je odpověď na následující otázku ANO/NE.

 • Jestliže se při rotaci na plošince přitáhneme blíž k ose otáčení, tak se rychlost otáčení zvětší.
3. Samonosný oblouk

Přiřaďte ke každému druhu deformace věc, která se tímto způsobem namáhá.

 1. tah
 2. tlak
 3. smyk
 4. krut
 5. ohyb

 

 1. klenba
 2. závěsné lano
 3. překlad nad oknem
 4. šroub
 5. nýt
4. Setrvačník

Osa roztočeného setrvačníku zachovává svůj směr v prostoru. Na stejném principu pracují také:

 1. umělý horizont v letadle
 2. stabilizátory otáček u parních strojů
 3. vozítko segway
 4. brzda v automobilu
5. Závod z kopečka

Které těleso vyhraje závod z kopečka? Na exponátu ověřte, která odpověď je správná.

 1. do cíle dorazí ve stejnou chvíli
6. Kladkostroje

Přiřaďte čísla 1 – 3 tak, aby 1 odpovídala nejmenší vynaložené síle při zvedání sebe sama na kladkostroji se

 • třemi kladkami
 • sedmi kladkami
 • pěti kladkami
7. Dvojitý kužel se valí do kopce

Které věty nepopisují fyzikální jev v exponátu Dvojitý kužel se valí do kopce:

 1. Kužel se může valit do kopce jen tehdy, jestliže se jeho potenciální energie snižuje.
 2. Kužel se může valit do kopce jen tehdy, jestliže je poháněný vnější silou.
 3. Kužel se může valit do kopce jen tehdy, jestliže se poloha jeho těžiště snižuje.
 4. Kužel se může valit do kopce jen tehdy, jestliže je vyrobený z železa a na kopci je magnet, který ho přitahuje.
8. Otočná deska

Která síla nevzniká jako důsledek rotující soustavy?

 1. Coriolisova
 2. odstředivá
 3. setrvačná
 4. dostředivá
9. Ponorka

Ponorka se ve vodě pohybuje na základě známého zákona. Po kom je pojmenován?

Česky

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.