Průřezovým tématem školního roku 2016/17 bude inženýrství a inženýrský přístup k řešení problémů.

Slovo inženýr má své kořeny v latinském ingenium, což znamená vrozenou duševní schopnost či sílu a jeho další vývoj vedl přes člověka ovládajícího chytré vynálezy nebo konstruktéry válečných strojů.

To vše naše nové téma s sebou nese. Opět jsme pro žáky všech stupňů škol připravili atraktivní programy v laboratořích biologie, fyziky i chemie, film ve 3D Planetáriu, vědecko-technickou show a program na Science On a Sphere®.

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.