Autor textu
Autor textu: 
Zazní-li současně dva tóny, dochází v našem uchu k jejich skládání. Pokud se frekvence obou tónů liší jen málo, vznikají zajímavé akustické jevy.

Teorie

Při skládání zvuků, jejichž frekvence se jen málo liší, se amplituda výsledného kmitání periodicky zvětšuje a zmenšuje. Vznikají rázy neboli zázněje. Počet rázů za sekundu se řídí rozdílem frekvencí obou kmitání

Pro stejné frekvence rázy zaniknou. Rázy jsou velmi citlivým indikátorem pro sladění dvou současně znějících tónů. Vymizí–li rázy, jsou oba tóny dokonale sladěny. Když chceme nástroj sladit s nějakým standardem (za standardní frekvenci bývá voleno komorní  a o frekvenci 440 Hz), necháme nástroj znít současně s tímto standardem a ladíme jej, dokud rázy nezaniknou.


Vznik rázů. 
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z hudby:
Důležitou roli hrají zázněje v hudebních skladbách některých skladatelů, např. Alvina Luciera, Giacinta Scelsiho (houslová sóla Xnoybis, 1964 a L'âme ailée/L'âme ouverte, 1973) nebo Philla Niblocka apod.

Skladba Giacinta Scelsiho - L'âme ailée.
Autor textu
Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.