Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Návštěvníci pomocí písku tvarují reliéf terénu, který se hned podle vrstevnic zbarví. Mapu terénu, který vytvoří mohou vidět převedenou do 2D na obrazovce.
Terénní reliéf je část zemského povrchu (pevniny, mořského dna) pokrytá objekty (porosty, vodstvem, stavbami apod.), které jsou vytvořené přírodními silami nebo uměle. Terénní reliéf charakterizuje horizontální a vertikální členitost zemského povrchu. Popisem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu se zabývá geomorfologie.

Teorie

V přírodě vznikají zemské útvary působením vnitřních (vrásnění, zemětřesení a sopky) a vnějších (vítr, voda, ledovce) činitelů. Mohou tak vzniknout rozmanité geomorfologické útvary, např. ron, erozní rýhy, zemní pyramidy, badland, moréna, pleso, oblík, bludný balvan thufur, pingo, ledovcový stůl, fjord, matterhorn, pláž, písečný val,  skalní pilíř apod.


Geirangerfjord.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Frédéric de Goldschmidt. Under Creative Commons.

Terénní tvary se podle umístění dělí na tvary na vrcholové části - vyvýšeniny,  tvary na úbočí,  tvary na úpatí,  tvary údolní. Terénní tvary se dají snadno aproximovat skupinami charakteristických bodů. Ty pak vytváří charakteristické čáry terénní kostry (hřbetnice, údolnice, spádnice, hrany). Tím je úloha změření terénu převedena na změření jednotlivých bodů. Významnou součástí měření je výběr zmíněných charakteristických bodů. Výběr je ovlivněn hlavně typem terénu (pravidelný, nepravidelný, jednoduchý, složitý). Vždy se zaměřují body terénní kostry – nejnižší místo vhloubené plochy a nejvyšší místo vypuklé plochy. Např. vrchol kupy, střed sedla, ale také styk údolnic či rozdvojení svahových hřbetů. 


Ukázka pravidelného jednoduchého terénu.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Mezi základní tvary patří např. kupa s tvarovou čárou, vrcholový hřbet klenutý, spočinek, štít, vrcholová plošina, pravidelné sedlo podélné, ostroh, terénní stupně, terasy, zářez, rokle, úžlabí, údolí s rovným dnem, údolní zářez. 


Spočinek.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Spočinek Velká Šindelná.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.