Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Vyzkoušejte pevnost vlákna Dyneema. Otestujte, jak je toto vlákno pevné.
Příroda inspirovala vědce a techniky ke konstrukci řady věcí. Jednou z nich je velmi tenká a velmi pevná pavučina, jejíž vlastnosti převzala vlákna UHMWPE. Pod obchodní značkou Dyneema® je od roku 1990 vyrábí nizozemská firma DMS. Kromě ní vyvinula podobné vlákno se stejnými vlastnostmi i firma Honeywell s názvem Spectra. Mezi další obchodní názvy pro UHMWPE materiály patří TIVAR od firmy Quadrant EPP Inc. a Polystone-M od firmy Röchling Engineering Plastics.

Teorie

Jedná se vlastně o polyethylenové vlákno s mimořádně vysokou pevností. Polyethylenová vlákna se vyrábí z nasycených lineárních makromolekul alifatických uhlovodíků. Výchozí látkou je polymer s mimořádně vysokou molekulovou váhou (UHMWPE z anglického Ultra-high-molecular-weight polyethylene). Sloučenina se zvlákňuje protlačováním přes trysky a dlouží. Protože filamenty mají poněkud želatinový vzhled, říká se procesu také gelové zvlákňování.


Struktura molekuly polyethylenu.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Polymerizace UHMWPE bylo komercionalizováno v roce 1950 firmou Ruhrchemie AG, která v průběhu let měnila jména. Dnešní UHMWPE práškový materiál je vyráběn firmou Ticona. UHMWPE je dostupná komerčně buď v pevné formě jako listy nebo pruty, také jako vlákna. UHMWPE prášek může být také přímo modelována do finálního tvaru výrobku. UHMWPE bylo koncem 1970 let komercionalizováno holandskou firmou DMS.

V následující tabulce je uvedeno srovnání některých fyzikálních vlastností vláken používaných na technické textilie:

Druh vlákna

Specif.
hmotnost
[kg/dm³]

Relat.
pevnost
[cN/dtex]

Tažnost
[%]

Bod
tání
[°C]

E-sklo

2,6

1,8

3,3

850

aramid HM

1,45

2,8

2,2

550

uhlík

1,78

3,8

1,5

2400

polyethylen

0,97

7 - 38

3,6

150

 

Polyethylenová vlákna mají mimořádně vysokou pevnost v tahu, podle některých údajů až desetkrát vyšší než například speciální uhlíkové vlákno. Důvodem je extrémně dlouhý řetězec s molekulární hmotností v milionech (obvykle 2 – 6 milionů), který je s ostatními řetězci spojen van der Waalsovými vazbami. Výrobky dobře odolávají ultrafialovému záření (po 1500 hodinách nejméně 80 %) a mnoha chemikáliím. Použití vláken pro textilní účely je omezené, protože se dají jen velmi obtížně řezat a mají nulovou navlhavost. Jsou velmi odolné proti tření (15x odolnější proti tření než uhlíková ocel). Dyneema® vlákno je bez chutí a bez zápachu a je netoxické. Vzhledem k nízkému bodu tání se nedoporučuje používat UHMWPE vlákno při teplotách přesahujících 80 - 100 °C dlouhodobě, stává se pak křehkým.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.