Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Zapojte svůj nos a poznejte, jak odlišně může vonět jedna chemická látka.
Jedním ze smyslů je také čich. Čich velmi úzce souvisí s chutí, má totiž podobné receptory.

Teorie

Povrch čichové lidské sliznice je pouze 4 cm2 (u psa až 150 cm2). Čichová sliznice se nachází v horní třetině nosní přepážky, části horní skořepy a stropu nosní dutiny. Vlastními receptory čichu jsou bipolární neurony. Informace odvádí I. hlavový nerv. Čich má schopnost adaptace. Lidský čich je velmi citlivý na thioly přidávané do zemního plynu. Čich obecně slouží jako výstražný signál – pokud něco nevoní, pak to může být jedovaté. Citlivost čichu se u různých lidí liší. Obecně mají ženy citlivější čich než muži. Jednotlivé pachy jsou lidmi vnímány pozitivně nebo negativně, přičemž toto posuzování je dosti podobné u všech lidí na světě, přestože některé kulturní rozdíly v estetice čichu existují. Člověk rozliší zhruba 5000 vůní.

Zajímavost z biologie:
Citlivost čichu je u různých druhů živočichů dosti rozdílná. Velmi dobrý čich mají motýli, žraloci a šelmy - psi mají možná nejostřejší čich ze všech živočichů. Slouží jim k orientaci v prostoru, rozpoznání teritoria, vystopování nepřítele, nalezení kořisti i vyhledání partnera. Vynikající psí čich je způsoben jejich pachovou pamětí. Psi tak vnímají pach až stotisíckrát intenzivněji než lidé. Pomáhají jim v tom vodnaté výměšky nosní žlázy, které udržují psí čenich stále vlhký. Sekret rozpouští pach, který nesou molekuly a umožňuje tak jejich zachycení a zpracování. Uvnitř psího nosu jsou stočené nosní skořepy pokryté čichovou sliznicí, jejíž plocha se průměrně pohybuje od 70 do 200 cm² (v závislosti na délce čenichu). Čichové laloky psa, tedy část mozku, kde jsou zpracovávány čichové vjemy, váží asi 60 g, zatímco u člověka je to 4× méně – přitom mozek člověka je celkově 10× větší než psí mozek. Čich je nejvyvinutější a nejvýznamnější smysl psa. Odhaduje se, že může být až 100 000× citlivější než čich lidí.

Psí nos.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Mark Watson. Under Creative Commons.

Jak nám bude určitá látka vonět, závisí na rozložení jejích částic v molekule. Pokud máme dvě látky, jejichž molekula se skládá ze stejných atomů jen s tím rozdílem, že jsou molekuly uspořádány zrcadlově (stejně jako pravá a levá ruka) – hovoříme o chirální konfiguraci, pak nám mohou obě látky vonět různým způsobem. Příkladem jsou látky způsobující vůni např. citrusového ovoce (limonen a příbuzné sloučeniny) či vůně kuchyňského koření (karvon a příbuzné sloučeniny pro mátovou, kmínovou a fenyklovou vůni). Změna v jednom centru chirality u esterů methylthiohexanolu může změnit ovocnou vůni ve čpavou cibulovou či sirnou.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.