24. května 1686 až 16. září 1736
nizozemský učenec

Daniel Gabriel Fahrenheit se narodil v Gdaňsku v rodině kupce jako nejstarší z pěti dětí. Po základní škole měl nastoupit na gymnázium v Gdaňsku, ale oba jeho rodiče tragicky zemřeli, a proto z jeho plánů sešlo. Jako nejstarší sourozenec musel převzít živnost svého otce a starat se o své sourozence. Proto v roce 1701 odešel do Amsterodamu učit se kupcem. Přírodní vědy byly pro něho větším lákadlem, a proto se po pěti letech kupeckého učení věnoval jen fyzice. Hodně cestoval, seznamoval se s fyziky a matematiky a nakonec se v roce 1717 usadil v Amsterodamu. Zabýval se zhotovováním různých fyzikálních přístrojů (především meteorologických – tlakoměry a teploměry).

V roce 1714 sestrojil svůj první rtuťový teploměr. Byl přesnější než doposud používané lihové teploměry. Teploměr se mohl také používat pro větší rozsah teplot. Metodu výroby teploměrů uveřejnil v časopise Royal Society – Philosophical Transactions v roce 1724. Později publikoval ještě další práce, za které byl zvolen členem Royal Society. Pro své teploměry používal několik stupnic z nichž poslední je založena na třech základních stavech: led tající se salmiakem, čistý tající led a teplota lidského těla, a později byla nazvána jeho jménem.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] BOREC, T. Dobrý den, pane Ampére. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN 14–031–81.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.