Josef Theurer se narodil v Litomyšli 20. listopadu 1862. Jedním z jeho učitelů na místním gymnáziu byl i Alois Jirásek. Po absolvování gymnázia pokračoval ve studiu fyziky v Praze a v roce 1884 se stal asistentem Čeňka Strouhala, kde získal dobré zkušenosti při zařizování a budování fyzikální ústavu. Po několika letech působení na středních školách byl v roce 1895 jmenován docentem vyšší matematiky a fyziky na báňské akademii v Příbrami. Theurerovým úkolem bylo vybudovat na této škole úplně od začátku fyzikální ústav. Když nastoupil, tak neměla matematika a fyzika k dispozici ani jedinou knihu, ani jediný přístroj. Josef Theurer získal pouze jedinou dotaci, přednášky musel konat v kreslírně. Uvědomoval si význam elektrotechniky pro budoucí báňské inženýry, proto o prázdninách v letech 1898 a 1899 podnikl cestu do Curychu k H. F. Weberovi, aby pracoval v tomto oboru. Po návratu zahájil přednášky z elektrotechniky. Od roku 1897 zavedl nepovinné fyzikální praktikum pro své studenty. V Rakousko-Uhersku to bylo poprvé, kdy se zavedlo fyzikální praktikum na vysokých školách technického směru. Až v roce 1905 získal pro svůj fyzikální ústav více místností. Několikrát dostal nabídku odejít na pražskou nebo brněnskou techniku, ale odmítl. V letech 1903/5, 1907/9, 1909/11, 1917/19 a 1919/21 byl zvolen rektorem Vysoké školy báňské. V letech 1918 a 1919 společně se dvěma kolegy vypracoval kompletní reorganizaci Vysoké školy báňské. Výsledkem bylo specializování přednášek a zavedení českého vyučovacího jazyka (do té doby probíhala výuka i veškerá agenda v němčině).


Josef Theurer.
Zdroj: ŠEBESTA, V. Za prof. Dr. Jos. Theurerem. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 59 (1930), s. 1-2.

Josef Theurer se zabýval fyzikou a hudební estetikou – byl velkým znalcem díla Bedřicha Smetany. Jeho práce ve fyzice se zaměřila především na novinky v oblasti elektřiny, záření, elektromagnetických vln a optiky. Podnikl vědecké cesty po Švýcarsku, Švédsku, Belgii, Holandsku, Dánsku, Němeku, Francii a Anglii. Všude si prohlédl fyzikální instituce a řadu zkušeností uplatnil při budování svého fyzikálního ústavu v Příbrami. 

Použité zdroje

[1] ŠEBESTA, V. Prof. Dr. Josef Theurer. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 52 (1923), s. 283-286.

[2] ŠEBESTA, V. Za prof. Dr. Jos. Theurerem. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 59 (1930), s. 1-2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.