Knihy

 1. AISBERG, E. Fyzika všude kolem nás. Praha: SPN, 1975. ISBN 14-164-76.
 2. AUGUSTA, P. – KLŮNA, P. Tajemství přesnosti. 1. vydání. Praha: Albatros, 1983. ISBN 13–856–83.
 3. BALIBAROVÁ, F. Einstein, radost z myšlení. Praha: Slovart, 1995. ISBN 80-85871-33-5.
 4. BARTUŠKA, K. Deset kapitol ze speciální teorie relativity. Praha: SPN, 1980. ISBN 9-42-17/1.
 5. BEDNÁŘ, J. Pozoruhodné jevy v atmosféře. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0054-2.
 6. BĚHOUNEK, F. Atom děsí svět. Od Jáchymova po Bikini. Praha: Ing. Mikuta, 1947.
 7. BĚHOUNEK, F. Radium a paprsky X. Praha: Nakladateská společnost, 1924.
 8. BĚHOUNEK, F. Svět nejmenších rozměrů. Čtení o atomu a o těch, kteří se jím zabývali. Praha: Jaroslav Tožička, 1945.
 9. BEISER, A. Úvod do moderní fyziky. Praha: Academia,1977. ISBN 104-21-852.
 10. BRAUNWEILER, E. Fysika jako věda a nástroj. Praha: Orbis, 1944.
 11. COLES, P. Einstein a úplné zatmění. 1. vydání. Praha: Triton, 2000. ISBN 80-7254-147-1.
 12. ČEMUS, J. K. Svět elektřiny. 1. vydání. Praha: Alois Hynek, 1946.
 13. DOBROVOLNÝ, B. Technická fysika. Zajímavě pro každého. Základy mechaniky, elektrotechniky, akustiky a thermiky s příklady použití a výpočtů z praxe. Praha: Práce, 1949.
 14. EINSTEIN, A. Theorie relativity speciální i obecná. Praha: Nakladatel Fr. Borový, 1923.
 15. FLAMMARION, C. Vědecké zvláštnosti. Praha: Nakladatelství Hejda & Tuček.
 16. FLJOROV, G. – ILJINOV. A. Na cestě k novým prvkům. Moskva: Nakladatelství Mir, 1987
 17. FOJTA, J. – NOVÝ, L. Dějiny přírodních věd v datech. 1. vydání. Praha: Mladá Fronta, 1979. ISBN 23–078–79.
 18. FRANĚK, J. Žárovka a jiná kouzla. Ohlédnutí za stoletím elektřiny. 1. vydání. ČEZ oddělení komunikace, 2000.
 19. FREI, V. Fyzika pevných látek. 1. vydání. Praha: SPN, 1978. ISBN 14–127–79.
 20. GRUNTORÁD, J. – kol. Principy metod užité geofyziky. 1. vydání. Praha: SNTL/ALFA, 1985. ISBN 04–407–85.
 21. GUTWIRTH, V. Člověk hledá síly. 1. vydání. Praha: Práce, 1947.
 22. HALADA, J. Osudy moudrých (O filozofech a filozofii). 2. vydání. Praha: Albatros, 1985. ISSN 13–887–85.
 23. HOCH, A. A. Vynálezy, které změnily svět. 2. vydání, Praha: Orbis, 1941
 24. HORSKÝ, J. Úvod do teorie relativity. Praha: SNTL, 1975. 04-002-75.
 25. HRUDIČKA, B. Kapitoly z meteorologie (Kniha o meteorologii a klimatologii). Velké Meziříčí: Nakladatelství Alois Šašek, 1928.
 26. JEANS, J. Věda a hudba. Praha: Dělnické nakladatelství, 1946.
 27. JÍLEK, F. Zrození velkých vynálezů. Příběhy mužů, kteří změnili svět. Praha: Práce, 1988. ISBN 24–001–88.
 28. KADLEC, J. M. Populární uvedení do elektrotechniky pro nejširší kruhy. Praha: Nakladatel I. L. Kober.
 29. KARAMANOLIS, S. Albert Einstein. Teorie relativity pro každého. 1. vydání. Praha: Sdružení MAC. ISBN 80-901839-0-5.
 30. KESSNER, P. – TŮMA, Z. Zajímavé otázky z fyziky I. 1. vydání. Třebíč: vydavatelství Rybníček Drahomír, 1997.
 31. KLIKA, J. Mužové práce. Prokop Diviš. Jiří Stephenson. Josef Božek. Josef Ressel. František Adam Petřina. Praha, 1907.
 32. KOBZOVÁ, E. Počasí. Knížka pro každého. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 1998. ISBN 80-858-3926-1.
 33. KOKTAVÝ, B. Úvod do studia fyziky. Brno: PC–DIR spol. s r. o. – Nakladatelství, 1994.
 34. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí. Vydání 1. V Praze: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1002-7.
 35. KOTULOVÁ, E. Kalendář aneb kniha o věčnosti a času. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1978. ISBN 25–068–78.
 36. KRAUS, I. Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. 1. vydání. Praha: Academia, 2004. ISBN 80–200–1196–X.
 37. KRAUS, I. Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80–01–03472–0.
 38. KRUTINA, J. Stokrát proč z fyziky. Praha: Práce, 1976. ISBN 24-086-76.
 39. KUDRJAVCEV, B. B. Neslyšitelné zvuky. Praha: Naše vojsko, 1953.
 40. KUCHAŘ, K. Základy obecné teorie relativity. Praha: Academia, 1968. ISBN 104-21-825.
 41. KULHÁNEK, P. Astronomie a fyzika. Nové obzory. 1. vydání. Praha: Aldebaran Group for Astrophysics, 2010. ISBN 978-80–904582–0–8.
 42. KULHÁNEK, P. Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí II. 1. vydání. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2005. ISBN 80–903117–7–6.
 43. LANDAU, L.D. Co to je teorie relativity. 1. vydání. Praha: Albatros, 1971. ISSN 13–723–71.
 44. LANDAU, L.D. Fyzika pro každého. 1. vydání. Praha: Horizont, 1975. ISSN 40–061–75.
 45. LAUE von, M. Dějiny fyziky. Přeložil L. Hoch. 1. české vydání. Praha: ORBIS, 1959.
 46. LEMON, H. B. Od Galilea ke kosmickým paprskům. Nový názor na fysiku. Přeložil B. Pavlík. Praha: Sfinx, 1937.
 47. LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.
 48. LEPIL, O. Kvanta a vlny. 1. vydání. Praha: SPN, Edice Maják, 1966. ISBN 66-9-00.
 49. MALÍŠEK, V. Co víte o dějinách fyziky? 1. vydání. Praha: Horizont, 1986. ISBN 40-021-86.
 50. MATULA, V. Einsteinova theorie relativity. Praha, 1924.
 51. MICHAL, S. Perpetuum mobile včera a dnes. 2. vydání. Praha: SNTL, 1981. ISSN 04–316–81.
 52. MOREUX, T. Jak porozumím moderní fysice. Praha: Nakladatelství Vl. Orel, 1947.
 53. MUSIL, R. Střídavý proud. 1. vydání. Praha: SNTL, 1964.ISBN 04-531-64.
 54. NACHTIKAL, F. Princip relativity. Brno, 1922.
 55. NETUŠIL, J. Světlo v teorii a v praxi. 1. vydání. Praha: Práce, 1960.
 56. NOVÁK, V. O magnetismu a elektřině. Jednoduché výklady pokusné zjevů magnetických a elektrických. Praha.
 57. NOVÁK, V. Fysika. Základní poznatky fysikální na podkladě pokusném. Díl II. Praha 1917.
 58. NUSBERGER, J. Fysika pomáhá praxi. Praha: Práce, 1953.
 59. NUSBERGER, J. Viditelné záření. Praha: Orbis, 1946.
 60. NUSBERGER, J. Zopakujme si optiku. Praha: Práce, 1963. ISSN 24-083-63.
 61. OPAVA, Z. Elektřina kolem nás. 2. vydání. Praha: Albatros, 1985. ISBN 13-724-85 14/66.
 62. PAULÍN, Z. Zázraky zvuku. Praha: Práce, 1962. ISSN 24-131-62.
 63. PEIERLS, R. E. Zákony přírody. Přeložil E. Ondruška. 2. české vydání. Praha: ORBIS, 1963. ISBN 11-112-63.
 64. PEKÁREK, L. Termonukleární energie. Praha: Orbis, 1959.
 65. PEREL, J. G. Dějiny představ o vesmíru. 1. vydání. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. ISSN 25-032-64.
 66. PERELMAN, J.I. Zajímavá fyzika. Praha: Naše vojsko, 1952. (odkaz mechanika lidského těla, tření)
 67. PERELMAN, J.I. Zajímavá mechanika. Praha: Naše vojsko, 1953.
 68. PETRŽÍLKA, V. Atomová energie a její použití. Praha: Technicko-vědecké vydavatelství, 1951.
 69. PLESKOTOVÁ, P. Tajemný rozměr čas. Praha: Albatros, 1979. ISSN 13-916-79.
 70. POLAK, I. F. Čas a kalendář. Praha: Naše vojsko, 1951.
 71. POLIKAROV, A. Einsteinova theorie. Praha: Život a práce, 1950.
 72. POSEJPAL, V. Roentgenovy X paprsky. Praha: JČMF, 1925.
 73. PŘIBYL, T. Rudé hvězdy ve vesmíru, aneb, Pohled do zákulisí sovětské kosmonautiky. 1. vydání. Brno: Paráda, 1997. ISBN 80-902-3521-2.
 74. RYŠAVÝ, V. Einsteinův názor o světě. Praha: Nakladatelství Jos. R. Vilímek, 1922.
 75. SANTHOLZER, V. Atomy se boří a staví. Vybrané kapitoly z radiologie. Praha: Pokrok, 1941.
 76. SEIFERT, V. Rozumíme počasí? Praha: Artia, 1987. Barevný průvodce.
 77. SCHNEIDER, R. Pozorujeme počasí. 2. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství československé Akademie věd, 1954.
 78. SMEJKAL, L. Dědictví chytrých. 1. vydání. Praha: Albatros, 1977. ISBN 13–891–77.
 79. SODOMKA, L. a kol. Kronika Nobelových cen. Historie udílení Nobelovy ceny v letech 1901 až 2003. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1058-4.
 80. SOUČEK, L. Co oko nevidí. 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1965. ISBN 13-118-65.
 81. STACH, V. Plazma – čtvrté skupenství hmoty. Knižnice všeobecného vzdělání Maják. Praha: SPN, 1988. ISSN 14–186–89.
 82. ŠUKOLJUKOV, J. Hodiny na miliardu let. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-309-82.
 83. ŠTOLL, I. Svět očima fyziky. Praha: Prometheus, 1996. 1. vydání. ISBN 94-31-085.
 84. ŠTOLL, I. Tajemství kulového blesku. Praha: Horizont, 1988. ISBN 40-033-88.
 85. TARABA, O. Co dovede ultrazvuk. Praha: Práce, 1958.
 86. TARABA, O. – KODEŠ, J. Zázraky světla - lasery. Praha: Práce, SNTL, 1965.
 87. TEISSLER, V. Lékařská fysika. 3. vydání. Praha, 1948.
 88. TŘÍSKA, J. Svět elektřiny. 1. vydání. Praha: ORBIS, 1960.
 89. ÚLEHLA, I. Fyzika a filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-23411-9.
 90. WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80-85600-47-1.
 91. WEISS, P. Magnetismus. Přeložil B. Souček. Olomouc, 1928.
 92. WESTAWAY, F. W. Objevy bez konce. 3000 let zkoumání přírody a světa. Praha: Fr. Borový, 1937.
 93. ZÁVIŠKA, F. Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační. Praha: JČMF, 1925.
 94. ZELIKOVIČ, E. S. Světlo a barva. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1954.
 95. ZINK, K. Světové problémy fysiky. Přeložil F. Štěpánek. 3. české vydání. Praha: ORBIS, 1943.
 96. ŽANTA, R. Z dějin vynálezů fyzikálních. 1. vydání. Praha, 1928.
 97. Encyklopedie energetiky – Elektřina. ČEZ.

Učebnice a skripta

 1. BABOROVSKÝ, J. Technický průvodce pro inženýry a stavitele. Elektrotechnika I. a II. Praha: 1926.
 2. BARTUŠKA, K. – SVOBODA, E. Molekulová fyzika a termika. 4. vydání. Praha: Prométheus, 2000. ISBN 80–7196–200–7.
 3. BEDNAŘÍK, M. – KUNZOVÁ, V. – SVOBODA, E. Fyzika II. 1. vydání. Praha: SPN, 1986. ISBN 14–209–86.
 4. BEDNAŘÍK, M. – ŠIROKÁ, M. – ŠIROKÝ, J. Fyzika I. Praha: SPN, 1984. ISSN 14–481–84.
 5. BEDNAŘÍK, M. – ŠIROKÁ, M. Mechanika. 3. vydání. Praha: Prométheus, 2000. ISBN 80–7196–176–0.
 6. BEDNAŘÍK, M. – ŠIROKÁ, M. – ŠIROKÝ, J. Fyzika I. Praha: SPN, 1984. ISSN 14–481–84.
 7. BRUNHOFER, K. Technická mechanika. Díl V. Mechanika plynů a par. Praha: Šolc a Šimáček, 1927.
 8. ČERVENÝ, ŘEHOŘOVSKÝ Elektrotechnika, I. část. Praha, 1926.
 9. FRIŠ, S. Kurs fysiky I., II. III. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
 10. HORÁK, Z. – KRUPKA, F. Fyzika. Příručka pro vysoké školy technického směru. 2. vydání. Praha: SNTL/ALFA, 1976. ISBN 04–011–76.
 11. HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika II. 2. vydání. Praha: SNTL/ALFA, 1976. ISBN 04-011-76.
 12. HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzikální seminář. Skripta ČVUT Brno.
 13. CHLEBEČEK, A. Fyzika v perspektivě času. Praha: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1987.
 14. CHOBOLA, Z. – JURÁNKOVÁ, V. Mechanika deformovatelných těles. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2000.
 15. JÁCHIM, F. – TESAŘ, J. Seminář a praktikum z fyziky. Praha: SPN, 2001.
 16. KOKTAVÝ, P a spol. Optika a moderní fyzika. Online skripta fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno.
 17. KOLESNIKOV, V. Mechanika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1988.
 18. KOLESNIKOV, V. Molekulová fyzika a termodynamika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1990.
 19. KUNC, A. Mechanika pro průmyslové školy strojní. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. ISSN 07–61–60.
 20. KUNC, A. Mechanika pro průmyslové školy strojní III. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.
 21. LEPIL, O. – BEDNAŘÍK, M. – HÝBLOVÁ R. Fyzika I. 3. přepracované vydání. Praha: Prométheus, 2001. ISBN 80–7196–185–X.
 22. LEPIL, O. - Bednařík M., Hýblová R. Fyzika II. Prometheus Praha 2001
 23. LEPIL, O. Fyzikální základy techniky. Praha: SPN, 1976. ISBN 65-17-42.
 24. LEPIL, O. Mechanické kmitání a vlnění. Praha: Prométheus, 2001. ISBN 80-7196-216-3.
 25. LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Elektřina a magnetismus. 5. vydání. Praha: Prométheus, 2002. ISBN 80-7196-202-3.
 26. MACHÁČEK, M. Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 7 – 9. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80–7196–191–4.
 27. MAJER, A. Fyzika pro vyšší školy. Praha: nákladem autorovým, 1870.
 28. MARŠÁK, J. a kol. Fyzika v sešitě. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80–85298–39–2.
 29. MAŠEK, B. Fysika pro vyšší třídy středních škol. 7. vydání. Praha: Prométheus, 1947.
 30. MAŠKA, O. Přehled fysiky. 2. vydání. Brno: 1928.
 31. MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80-7042-964-X.
 32. MÜLLER, K. Základy hornické geofyziky. Praha: SNTL, 1985.
 33. NACHTIKAL, F. Technická fysika. 3. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1946.
 34. POSPÍŠIL, J. Základy optiky I. Skriptum. Olomouc: Univerzita Palackého, 1983.
 35. POSPÍŠIL, J. Základy vlnové optiky A. Skriptum. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-215-3.
 36. POSPÍŠIL, J. Základy vlnové optiky B. Skriptum. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-215-3.
 37. ŘEŠÁTKO, M. Fyzika pro SOU. 1. vydání. Praha: SPN, 1984. ISSN 14–313–84.
 38. ŘEŠÁTKO, M., DOSTOUPIL, J. Elektrotechnika pro neelektrotechnické obory na SOU. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. ISSN 04-536-84.
 39. ŘÍHA, J. a kol. Hydrotechnické stavby II. Modul 2. Využití vodní energie. Skriptum VUT Brno, fakulta stavební, 2006.
 40. STACH, V. Úvod do problematiky fyziky plazmatu. Skriptum. Pedagogická fakulta České Budějovice, 1987.
 41. STROUHAL, Č. Akustika. 1. vydání. Praha: nákladem Jednoty českých matematiků, 1902.
 42. STROUHAL, Č. – KUČERA, B. Mechanika. 2. vydání. Praha: nákladem Jednoty českých matematiků, 1910.
 43. ŠTOLL, I. Fyzika. 1. vydání. Praha: Prométheus, 2001. ISBN 80–7196–223–6.
 44. VORONCOV–VEJAMINOV, B. A. Astronomie pro 11. postupný ročník. Překlad a úpravy F. Link a I. Zacharov. Praha: SPN, 1956.
 45. ZAHRADNÍČEK, J. Mechanické kmity. Praha: 1942.
 46. ZÁVIŠKA, F. Thermodynamika. Praha: 1950.
 47. ZOMBAT, R. Základy mechaniky. Základní principy a pojmy mechaniky Galilei–Newtonovy. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Ant. Plechatý, 1944. (odkaz v skládání pohybů)
 48. Úvod do fyziky pevných látek. Pedagogická fakulta MU, elektronické studijní materiály. [online]. [cit. 2009–08–08]. URL: http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/index.htm].

Časopisy

 1. ANDRÉEOVÁ, K. – ŠVANDA, M. Konec sluneční odyssey. Astropis, č. 2, roč. 2009, s. 30-33. ISSN 1211-0485.
 2. ANDRÉEOVÁ, K. – ŠVANDA, M. Konec sluneční odyssey. Astropis, č. 2, roč. 2009, s. 30-33. ISSN 1211-0485.
 3. ANDRES, J. Udivující kyvadlo. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, září 1997, roč. 7, č. 1, s. 25-28. ISSN 1210-1761.
 4. AUGUSTA, P. Alfred Bernhard Nobel. 3Pól, říjen 2003.
 5. BAŇOVSKÝ, F. O turbíně Francisově. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1922, roč. 51, s. 15–23.
 6. BALÁŠ, V. Nové způsoby získávání a měření nízkých tlaků. Fyzika ve škole, září 1969, roč. 8, č. 1, s. 2–17.
 7. BARTUŠKA, K. Rastrovací tunelový mikroskop. Matematika a fyzika ve škole, únor 1987, roč. 17, č. 6, s. 430-431.
 8. BEDNÁŘ, J. Optické jevy v zemské atmosféře. Astropis, č. 2, roč. 2003. ISSN 1211-0485.
 9. BĚLAŘ, A. Teorie relativity a fotony. Fyzika ve škole, únor 1969, roč. 7, č. 6, s. 257-270.
 10. BITTNEROVÁ, E. Fyzika v prírode – dýchanie pod vodou. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 67, č. 5, s. 188-193. ISSN 0035-9343.
 11. BOCHNÍČEK, J. – HEJDA, P. Magnetické pole Země a kosmické počasí. Československý časopis pro fyziku, 2004, svazek 54, č. 4, s. 200-203. ISSN 0009–0700.
 12. BURCEV, P. Částice a antičástice. Matematika a fyzika ve škole, září 1972, roč. 3, č. 1+3, s. 42-49.
 13. COUFAL, J. Al-Chvárizmí. Matematika a fyzika ve škole, prosinec 1986, roč. 17, č. 4, s. 233-235.
 14. ČECHÁK, T. Radionuklidová fluorescenční analýza. Rozhledy matematicko–fyzikální, únor 2010, roč. 85, č. 4, s. 34-39. ISSN 0035-9343.
 15. ČUBER, E. O měření země. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1874, roč. 3, s. 228–260.
 16. ČUBR, E. O mírách původních. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1874, roč. 3, s. 79–91.
 17. DAVID, P. Plazma plamene. Matematika a fyzika ve škole, březen 1984, roč. 14. č. 7, s. 467–473.
 18. DAVID, P. Plynový laser. Matematika a fyzika ve škole, leden 1988, roč. 18, č. 5, s. 393-398.
 19. DOMALÍP, K. O elektrických strojích influenčních. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1886, roč. 15, s. 157-170.
 20. DUŠÁTKO, D. Středověká arabská astronomie. Astropis, 2002, č. 4, s. 10-13. ISSN 1211-0485.
 21. DVOŘÁK, L. Disperze zvuku. Fyzika ve škole, březen 1966, roč. 4, č. 7, s. 289-294.
 22. DVOŘÁK, L. – KUPKA, Z. Kapalné krystaly a jejich praktické použití. Matematika a fyzika ve škole, červen 1974, roč. 4, č. 10, s. 759–765.
 23. FIALA, J. Kvazirkystaly. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1991, roč. 36, č. 6. s. 336–345. ISSN 0032–2423.
 24. GEMBEC, M. Mars Science Laboratory. Astropis, č. 3, roč. 2012, s. 26-31. ISSN 1211-0485.
 25. GÖTZ, R. Brownův pohyb a jeho závislost na teplotě. Matematika a fyzika ve škole, listopad 1990, roč. 21, č. 3, s. 201–205.
 26. GUTH, J. Století metru. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1900, roč. 29, s. 121–137.
 27. HAVEL, V. Magnetický moment a magnetizace. Rozhledy matematicko–fyzikální, únor 1995, roč. 72, č. 3, s. 129-136. ISSN 0035-9343.
 28. HNATOWICZ, V. Jak byla vynalezena vodíková bomba. Československý časopis pro fyziku, svazek 57, roč. 2007, č. 2, s. 76-90. ISSN 0009–0700.
 29. HODULÁK, L. Elementární částice. Fyzika ve škole, květen 1966, roč. 4, č. 9, s. 385–398.
 30. HORSKÝ, J. – NAVRÁTIL, V. O elementárním modelu GPS systému. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2007, roč. 16, č. 5, s. 276-280. ISSN 1210-1761.
 31. HOUDEK, O. Rozvoj molekulové fyziky a její problém. Fyzika ve škole, červen 1966, roč. 4, č. 10, s. 433–443.
 32. HUBÁLOVSKÝ, Š. – ROTTER, M. Získávání velmi nízkých teplot metodou rozpouštění 3He v supratekutém 4He. Rozhledy matematicko–fyzikální, leden–únor 2001, roč. 78, č. 1–2, s. 36–47. ISSN 0035–9343.
 33. HUŠÁK, V. Biologické účinky ionizujícího záření a radiační riziko. Matematika a fyzika ve škole, září 1987, roč. 18, č. 1, s. 33-38.
 34. HUŠÁK, V. Mössbauerův jev. Matematika a fyzika ve škole, listopad 1964, roč. 3, č. 3, s. 97-102.
 35. CHRAPAN, J. Jádrová energetika a životné prostredie. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 68, s. 205-211. ISSN 0035-9343.
 36. CHÝLA, J. Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let. Československý časopis pro fyziku, svazek 54, roč. 2004, č. 5, s. 294-307. ISSN 0009–0700.
 37. CHYTILOVÁ, M. Gravitační pole. Gravitační pole Země. Tíhová síla. Tíha tělesa. Běztížnost. Matematika a fyzika ve škole, červen 1983, roč. 13, č. 10, s. 680–690.
 38. JÁCHIM, F. Astronom, fyzik a popularizátor astronomie Sir J. H. Jeans. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 2006, roč. 15, č. 6, s. 375–379. ISSN 1210–1761.
 39. JÁCHIM, F. Astronomický příběh Edmonda Halleye. Rozhledy matematicko–fyzikální, 2005, roč. 80, č. 4, s. 33–38. ISSN 0035–9343.
 40. JÁCHIM, F. I Albert Einstein měl radost, když mu někdo řekl, že jeho teorie jsou správné. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2005, roč. 14, č. 9, s. 545-550. ISSN 1210-1761.
 41. JÁCHIM, F. Praktická astronomie starých Egypťanů. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1995, roč. 72, č. 1, s. 36–41. ISSN 0035–9343.
 42. JÁCHIM, F. Snellius a jeho vztah k zákonu lomu světla a k měření Země. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 2007, roč. 16, č. 5, s. 312-315. ISSN 1210-1761.
 43. JÁCHIM, F. Využití Dopplerova jevu v astronomii a fyzice. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1986, roč. 64, č. 7, s. 295-298.
 44. JÁCHIM, F. Životní cíl Wernera von Brauna - Měsíc. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 2012, roč. 21, č. 5, s. 314-318. ISSN 1210-1761.
 45. JÁNOŠ, Š. Na ceste k absolútnej nule. Matematika a fyzika ve škole, duben 1977, roč. 7, č. 8, s. 599–610.
 46. JANOVIČ, J. Vznik a vývin kinetickém teorie látok. Fyzika ve škole, květen 1970, roč. 8, č. 9, s. 553–558.
 47. JELÍNEK, P. Řešení problému tří těles. JihoČAS, 1999 ročník 7. č. 3, s. 8–9.
 48. JURGOVIČ, T. Zajímavosti o blesku. Povětroň, 2006, č. 6, s. 10-14. ISSN 1213-659X.
 49. KARLÍK, M. Pohled na atomy: vysokorozlišovací elektronová mikroskopie. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1995, roč. 72, č. 4, s. 215–222. ISSN 0035–9343.
 50. KLOUČEK, M. Historie kalendáře. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1999, roč. 76, č. 1, s. 26–36. ISSN 0035–9343.
 51. KOLÁČEK, F. Základové teorie elektrostatiky. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1881, roč. 10, s. 216-227.
 52. KOLOMENSKIJ, A. A. – RUBIN, N. B. Urychlovače nabitých částic. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1956, roč. 1, č. 1. s. 25–32. ISSN 0032–2423.
 53. KOLOMÝ, L. Oerstedův objev magnetických účinků elektrického proudu. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2006, roč. 15, č. 8, s. 500-505. ISSN 1210-1761.
 54. KOPECKÝ, V. Genesis. Neslavný konec slavné mise. Astropis, č. 4, roč. 2004, s. 16-17. ISSN 1211-0485.
 55. KOPECKÝ, V. Georges Lemâitre vs. Edwin Hubble. Astropis, č. 1, roč. 2012, s. 9-11. ISSN 1211-0485.
 56. KOPECKÝ, V. Invaze na Mars. Kosmické sondy míří k rudé planetě. Astropis, č. 3, roč. 2003, s. 18-21. ISSN 1211-0485.
 57. KOPECKÝ, V. Invaze na Mars. Úspěchy a neúspěchy kosmické flotily. Astropis, č. 1, roč. 2004, s. 6-10. ISSN 1211-0485.
 58. KOPECKÝ, V. Ke kometě a zpět. Astropis, č. 1, roč. 2004, s. 28-29. ISSN 1211-0485.
 59. KOPECKÝ, V. Ledový svět Titanu. Mise Cassini-Huygens dva roky poté. Astropis, č. 2, roč. 2007, s. 20-25. ISSN 1211-0485.
 60. KOPECKÝ, V. Přistání na Titanu. Úspěch komsické mise Huygens. Astropis, č. 1, roč. 2005, s. 18-21. ISSN 1211-0485.
 61. KOPECKÝ, V. Soumrak „Svítání“ aneb sbohem, Akatsuki. Astropis, č. 1, roč. 2011, s. 40-41. ISSN 1211-0485.
 62. KOPECKÝ, V. Zapálíme Slunce na Zemi? Astropis, roč. 2007, speciál, s. 32-37. ISSN 1211-0485.
 63. KRACÍK, J. Plazma a jeho aplikace ve vědě a technice. Matematika a fyzika ve škole, prosinec 1973, roč. 4, s. 280–287.
 64. KRAUS, I. Jubileum Nobelovy závěti (1895 – 1995). Rozhledy matematicko–fyzikální, 1995, roč. 72, č. 4, s. 236-240. ISSN 0035-9343.
 65. KRAUS, I. Krystalografické Memoáry a Etudy Augusta Bravaise. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 73, č. 3, s. 129–133. ISSN 0035–9343.
 66. KRAUS, I. Krystalografie v antice. Rozhledy matematicko–fyzikální, únor 1989, roč. 67, č. 6, s. 234–239. ISSN 0035–9343.
 67. KRAUS, I. O krystalech a určování jejich struktury. Rozhledy matematicko–fyzikální, březen 1987, roč. 65, č. 7, s. 289–294. ISSN 0035–9343.
 68. KRISTEN, F. Piezoelektrický jev a jeho praktické použití. Matematika a fyzika ve škole, roč. 10, č. 2.
 69. KRKOŠKA, J. O síle. Glosy k středoškolské fysice. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1905, roč. 36, s. 21–43.
 70. KROULÍK, J. Automaty vyslané za kometami. Astropis, speciál, roč. 2013, s. 23-28. ISSN 1211-0485.
 71. KŘÍŽEK, M. Struktura tradičního čínského kalendáře. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1996, roč. 73, č. 6, s. 270–275. ISSN 0035–9343.
 72. KUBĚNA, J. O Newtonových a Keplerových zákonech aneb, jak asi Newton na sé zákony přišel. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 1998, roč. 7, č. 7-8, s. 409-416, 472-482. ISSN 1210-1761.
 73. KUBÍNEK, R. – VŮJTEK, M. – HOLUBOVÁ, R. Mikroskopie atomárních sil. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, květen 2001, roč. 10, č. 9, s. 536–546. ISSN 1210–1761.
 74. KUČERA, B. Drobnosti z optiky: Rozlišovací mohutnost, ultramikrskopie, aplanatismus, homogenní imerse. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1912, roč. 41, s. 247-256.
 75. KUBÍK, S. Elektronový mikroskop. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1956, roč. 1, č. 5-6. s. 631–636. ISSN 0032–2423.
 76. KULHÁNEK, P. 100 let obecné teorie relativity. Astropis, roč. 2016, č. 1-3. ISSN 1211-0485.
 77. KULHÁNEK, P. Magnetická pole ve vesmíru. Astropis, roč. 2006, č. 3-5, s. 18-21. ISSN 1211-0485.
 78. KULHÁNEK, P. Magnetická pole ve vesmíru. Československý časopis pro fyziku, svazek 58, roč. 2008, č. 5, s. 253-261. ISSN 0009–0700.
 79. KULHÁNEK, P. Ohlédnutí za Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Astropis, č. 2, roč. 2009, s. 6-11. ISSN 1211-0485.
 80. KULHÁNEK, P. Polární záře. Astropis, roč. 2007, speciál, s. 11-16. ISSN 1211-0485.
 81. KVASNICA, J. Modely atomových jader. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1961, roč. 6, č. 2+6. s. 94-102, 318–326. ISSN 0032–2423.
 82. KVASNICA, J. Teorie Čerenkovova záření. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1959, roč. 4, č. 3. s. 302–308. ISSN 0032–2423.
 83. KVETAN, K. – KÁTLOVSKÁ, E. – JANOVIČ, J. Pôsobenie ionizujúceho žiarenie na živé organizmy. Matematika a fyzika ve škole, listopad 1984, roč. 15, č. 3, s. 183-188.
 84. LACINA, A. Částicová struktura látek ab initio. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor-březen 2011, roč. 20, č. 6, 7, s. 350–355, 408-416. ISSN 1210–1761.
 85. LACINA, A. Od objevu atomového jádra k jeho proton-neutronové struktuře. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2012, roč. 21, č. 8, s. 467–473. ISSN 1210–1761.
 86. LAIFR, V. Bohyně na Měsíci. Astropis, č. 2, roč. 2008, s. 34-35. ISSN 1211-0485.
 87. LAIFR, V. Čína vstoupila do klubu vyvolených. Astropis, č. 4, roč. 2003, s. 35. ISSN 1211-0485.
 88. LAIFR, V. Čínská orbitální stanice Tian gong-1. Astropis, č. 4, roč. 2011, s. 16. ISSN 1211-0485.
 89. LAIFR, V. Přežil Nefritový zajíc druhou lunární noc?. Astropis, č. 1, roč. 2014, s. 40-41. ISSN 1211-0485.
 90. LEHKÝ, M. Informace v gravitačních vlnách. Povětroň, 2006, roč. 14, č. 5.
 91. LESCHNER, P. Kapitán Flint a zákon lomu. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 71, č. 6, s. 267-275.
 92. LIBICKÝ, A. Dvacet let teorie relativnosti. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1927, roč. 56.
 93. LIBICKÝ, A. Kinematika theorie relativnosti. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1914, roč. 43, s. 64-68, 211-216, 411-424, 593-612.
 94. LORENTZ, A. H. Potvrzení gravitační theorie Einsteinovy. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1921, roč. 50, s. 290-300.
 95. MACHÁČEK, M. Proč se sekunda definuje tak složitě?. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2005, roč. 80, č. 1. s. 15–25. ISSN 0032–2423.
 96. MACHALICKÝ, J. O Brownově pohybu. Rozhledy matematicko–fyzikální, prosinec 1989, roč. 68, č. 4, s. 156–164. ISSN 0035–9343.
 97. MALÍŠEK, V. Heveliův dalekohled. Rozhledy matematicko–fyzikální, červen 1987, roč. 65, č. 10.
 98. MAŠATA, R. Když byla Země středem vesmíru … Astropis, 2005, č. 2, s. 6 -9. ISSN 1211-0485.
 99. MATĚJKA, K. Proboha, snad se to těm brejlatým nevymklo z rukou! aneb návod Jak (ne)dělat jadernou bombu. Rozhledy matematicko–fyzikální, březen 1995, roč. 72, č.4, s. 201-209. ISSN 0035-9343.
 100. MATYÁŠ, M. Fullereny a fullerity. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1992, roč. 37, č. 5. s. 288–292. ISSN 0032–2423.
 101. MLYNÁŘ, J. Principy termojaderného reaktoru ITER. Rozhledy matematicko–fyzikální, 2010, roč. 85, č. 4, s. 19–33. ISSN 0035–9343.
 102. NAJSER, P. Jak byla (ne)objevena poslední planeta. Astropis, č. 2-4, roč. 2007, s. 8-13, 14-18, 12-17. ISSN 1211-0485.
 103. NAJSER, P. Jak malá tělesa měnila tvář Sluneční soustavy. Astropis, speciál, roč. 2013, s. 8-11. ISSN 1211-0485.
 104. NĚMEC, J. Lagrangeovy librační body. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1999, roč. 76, č. 1, s. 12–18. ISSN 0035–9343.
 105. NOGOVÁ, A. Kvarky – história a súčasnosť. Matematika a fyzika ve škole, březen 1987, roč. 17, č. 7, s. 464-471.
 106. NOVÁK, V. Měření konstanty gravitační a střední specifické hmoty země. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1900, roč. 34, s. 10–28.
 107. NOVÁK, V. O kulovém blesku. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1901, roč. 30, s. 65-75.
 108. NÝVLT, O. Nosné rakety vloni a letos. Astropis, č. 1, roč. 2013, s. 19-21. ISSN 1211-0485.
 109. PAUER, M. Chytře k Měsíci. Astropis, č. 4, roč. 2006, s. 32-33. ISSN 1211-0485.
 110. PAUER, M. Messenger na orbitě. Astropis, č. 1, roč. 2010, s. 6-9. ISSN 1211-0485.
 111. PAUER, M. MESSENGER u Merkuru. Astropis, č. 1, roč. 2009, s. 16-19. ISSN 1211-0485.
 112. PAUER, M. Philae přistál! Astropis, č. 4, roč. 2014, s. 13-16. ISSN 1211-0485.
 113. PAUER, M. Phoenix: marsovské znovuzrození sondy. Astropis, č. 4, roč. 2008, s. 20-23. ISSN 1211-0485.
 114. PAUER, M. Rosetta přilétá k cíli. Astropis, č. 2, roč. 2014, s. 6-9. ISSN 1211-0485.
 115. PAUER, M. Svítání u Vesty. Astropis, č. 4, roč. 2011, s. 20-23. ISSN 1211-0485.
 116. PAUER, M. Ty dvě a Mars. Astropis, č. 3, roč. 2014, s. 30-31. ISSN 1211-0485.
 117. PETRŽÍLKA, V. A. Kulový blesk. Fyzika ve škole, leden 1969, roč. 7, č. 5, s. 193-202.
 118. PODOLSKÝ, J. Gravitační vlny a jejich detektory. Astropis, 1995, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-0485.
 119. PODOLSKÝ, J. Teorie gravitačního záření. Československý časopis pro fyziku, 2005, svazek 55, č. 2. ISBN 0009-0700.
 120. PODPĚRA, J. Coriolisova síla na Zemi a na Jupiteru. Astropis, 2003, roč. 10, č. 3, s. 16–17. ISSN 1211-0485.
 121. POLÁK, M. Historie výzkumu Venuše sondami. Astropis, speciál, roč. 2012, s. 39-41. ISSN 1211-0485.
 122. POLÁK, M. Kosmické sondy v roce minulém a následujícím. Astropis, č. 1, roč. 2012, s. 26-27. ISSN 1211-0485.
 123. POLÁK, M. Novinky u ISS. Astropis, č. 1, roč. 2012, s. 16. ISSN 1211-0485.
 124. POLÁK, M. Poslední start raketoplánu Endeavour. Astropis, č. 2, roč. 2011, s. 14-15. ISSN 1211-0485.
 125. POLÁK, M. Raketoplány jdou do důchodu. Astropis, č. 3, roč. 2010, s. 17. ISSN 1211-0485.
 126. POLÁK, M. Sbohem, Spirite!. Astropis, č. 4, roč. 2011, s. 18-19. ISSN 1211-0485.
 127. POLÁK, M. Sluneční plachetnice nejsou sci-fi. Astropis, č. 3, roč. 2011, s. 20-21. ISSN 1211-0485.
 128. POLÁK, M. Současnost pilotované kosmonautiky. Astropis, č. 2, roč. 2008, s. 36-37. ISSN 1211-0485.
 129. POLÁK, M. – LAIFR, V. První Číňan ve volném prostoru. Astropis, č. 4, roč. 2008, s. 33. ISSN 1211-0485.
 130. POSEJPAL, V. Krátký výklad elektriky Wimshurstovy. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1908, roč. 37, s. 417-423.
 131. POSPÍŠIL, J. Mechanické vlny vznikající při pohybu tělesa v látkovém prostředí. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1989, roč. 67, č. 9, s. 363-365.
 132. PRETEL, J. Klima a jeho výhled. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 81, č. 4, s. 12-19. ISSN 0035-9343.
 133. PROCHÁZKA, J. Jak vzniká vítr? Matematika a fyzika ve škole, červen 1977, roč. 7, č. 10, s. 785-789.
 134. PROCHÁZKA, J. – KAMENČÁK, F. Co jsou meteorologické fronty? Matematika a fyzika ve škole, únor 1979, roč. 9, č. 6, s. 475-480.
 135. PROUZA, M. Měření gravitačního ohybu světla, zejména při zatměních Slunce. Astropis, speciál 1999, s. 11-13. ISSN 1211-0485.
 136. RAČEK, J. Jaderné elektrárny v České republice. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, březen 2006, roč. 15, č. 7, s. 406–418. ISSN 1210–1761.
 137. RAIDL, A. O (ne)předpověditelnosti počasí. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1997, roč. 42, č. 6. s. 302–312. ISSN 0032–2423.
 138. RAUNER, K. Televizní rozklad obrazu a několik pokusů s televizorem. Školská fyzika, 1998, roč. 5, č. 2. ISSN: 1211-151.
 139. REBSTÖCK, R. Sto let Křižíkovy obloukové lampy. Matematika a fyzika ve škole, květen 1980, roč. 10, č. 9, s. 710-712.
 140. RŮŽIČKA, M. Metody růstu krystalů. Československý časopis pro fyziku, 2001, č. 2, svazek 51, s. 107–115. ISSN 0009–0700.
 141. RYŠAVÝ, V. O specielním principu relativnosti. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1923, roč. 52, s. 98-106.
 142. ŘEHOŘ, Srovnání konstrukcí dalekohledů. Astropis, č. 3, roč. 2008. ISSN 1211-0485.
 143. ŘEHOŘ, Z. Základy optických přístrojů II. Astropis, č. 4, roč. 2005. ISSN 1211-0485.
 144. ŘEŠÁTKO, M. Čas a jeho měření. Matematika a fyzika ve škole, duben 1979, roč. 9, č. 8, s. 591–598.
 145. ŘÍČNÝ, V., KRATOCHVÍL, T. Historie a současnost televize ve světě a u nás. Československý časopis pro fyziku, 2013, svazek 63, č. 3, s. 175-177. ISBN 0009-0700.
 146. SAMUELY, P. Supravodivos´t má 100 rokov. Československý časopis pro fyziku, 2011, svazek 61, č. 6, s. 356-361. ISBN 0009-0700.
 147. SANTHOLZE, V. – GROSMAN, Z. Některé zajímavosti o lidském oku jako optické soustavě. Fyzika ve škole, duben 1969, roč. 7, č. 8, s. 385-394.
 148. SEDLÁK, J. Neutrina pro experimenty. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 65, č. 3+4, s. 104- 108, 150-153. ISSN 0035-9343.
 149. SEYDLER, A. Dějiny všeobecné gravitace. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1880, roč. 9, s. 11–22, 112–126, 243–256.
 150. SEYDLER, A. Historický rozvoj problemu tří těles. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1886, roč. 15, s. 7–15, 65–70, 102–114.
 151. SHAPIRO, I. Století relativiy. Československý časopis pro fyziku, 2001, svazek 51, č. 2. ISBN 0009-0700.
 152. SOBOTKA, M. Magnetická pole na Slunci. Astropis, speciál 2005. ISSN 1211-0485.
 153. SODOMKA, L. Nanovlákna, nové fyzikální struktury. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, květen 2007, roč. 16, č. 9, s. 547–555. ISSN 1210–1761.
 154. SODOMKA, L. Objev kvazikrystalů zasáhl do krystalografie. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 2012, roč. 21, č. 6, s. 420–422. ISSN 1210–1761.
 155. SODOMKA, L. Přirozené a nové fyzikální jednotky. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, červen 2008, roč. 17, č. 10, s. 603–611. ISSN 1210–1761.
 156. SODOMKA, L. Rentgenové záření a jeho použití ve vědě a technice. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 1997, roč. 6. č. 5, s. 316 – 328. ISSN 1210-1761.
 157. SODOMKA. L. Z historie fyziky pevných látek. Matematika a fyzika ve škole, prosinec 1975, roč. 6, č. 4, s. 288–291.
 158. STROUHAL, Č. Obrazce Lissajous-ovy. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1902, roč. 31, s. 377-406.
 159. SVOBODA, P. Nové definice některých základních jednotek měření v soustavě SI. Československý časopis pro fyziku, 2007, č. 2, svazek 57, s. 99–105. ISSN 0009–0700.
 160. ŠÁRO, Š. Prírodná a umelá genéza prvkov od vodíka po superťažké jadrá. Československý časopis pro fyziku, 2008, č. 4, svazek 58, s. 190–199. ISSN 0009–0700.
 161. ŠINDELÁŘ, V. 130 let od vzniku Metrické konvence. Československý časopis pro fyziku, 2006, č. 4, svazek 56, s. 240–248. ISSN 0009–0700.
 162. ŠINDELÁŘ, V. Malá kritika soustavy SI. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 1, svazek 53, s. 60–61. ISSN 0009–0700.
 163. ŠPERLING, Z. Hvězdná interferometrie. Astropis, č. 2, roč. 2003. ISSN 1211-0485.
 164. ŠTĚPÁNEK, J. O Flettnerově rotoru. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1927, roč. 56, s. 57–65.
 165. ŠTĚPÁNEK, J. O rozvoji motorů plynových. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1922, roč. 51, s. 93–104.
 166. ŠTĚPÁNEK, J. O televisi. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1929, roč. 58, s. 79-93.
 167. ŠTOLL, I. „Many happy returns“ – aneb o letu bumerangu. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1993/94, roč. 71, č. 6., s. 275–277. ISSN 0035–9343.
 168. ŠTOLL, I. Studená jaderná syntéza. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 68, s. 194-198. ISSN 0035-9343.
 169. ŠVANDA, M. 3D obrázky Slunce. Astropis, č. 1, roč. 2010, s. 26. ISSN 1211-0485.
 170. TEIGE, K. Vedení elektřiny a tepla v kovech. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1924, roč. 53, s. 295-308, 380-401.
 171. TESAŘÍK, B. Před 200 lety byl udělen patent na první plynový výbušný motor. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, březen 2007, roč. 16, č. 7, s. 442–443. ISSN 1210–1761.
 172. THEURER, J. O elektrikách influenčních s deskami otáčivými. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1902, roč. 31, s. 73-82.
 173. TICHÁ, J. Drtivý dopad. První pohled do nitra komety. Astropis, č. 3, roč. 2005, s. 18-21. ISSN 1211-0485.
 174. TÖPFEROVÁ, D. Jak se dělá antihmota. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 77, č. 4, s. 175-181. ISSN 0035-9343.
 175. TROJÁNEK, A. Teorie relativity a GPS. Československý časopis pro fyziku, 2008, svazek 58, č. 2. ISBN 0009-0700.
 176. VALKÁROVÁ, A. Metody a techniky ve světě fyziky částic. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2002, roč. 47, č. 4. s. 280–286. ISSN 0032–2423.
 177. VERFL, J. Cassini u Saturnu. Astropis, č. 3, roč. 2004, s. 18-21. ISSN 1211-0485.
 178. VERFL, J. – LAIFR, V. Jupiter po Galileovi. Astropis, Speciál, roč. 2003, s. 11-17. ISSN 1211-0485.
 179. VLACH, B. Sedmá základní jednotka SI – mol. Matematika a fyzika ve škole, říjen 1974, roč. 5, č. 2, s. 119–124.
 180. VYBÍRAL, V. Balistická křivka. Fyzika ve škole, červen 1968, roč. 6, č. 10. s. 433–441.
 181. VYKOUŘIL, D. Systém BOINC. Výzkum vesmíru na domácím počítači. Astropis, 2010, č. 1. ISSN 1211-0485.
 182. VYSKOČIL, J. Voyagery – nejdelší cesta v historii lidstva. Astropis, 2013, č. 2, s. 6-10. ISSN 1211-0485.
 183. VANÍČEK, J. – KLUIBER, Z. Objev kvarků. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 71, č. 3, s. 126-130. ISSN 0035-9343.
 184. WANGLER, A. Stavová rovnice. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1926, roč. 55, s. 283–302, 361–403.
 185. WAGNER, V. Neutrinové okno do vesmíru. Astropis, 2010, speciál, s. 38-43. ISSN 1211-0485.
 186. WAGNER, V. Záření gama – okno do nejenergetičtějších částí vesmíru. Astropis, 2010, speciál, s. 28-33. ISSN 1211-0485.
 187. ZAHRADNÍČEK, J. Stroboskopická methoda ve fysikální praksi. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1921, roč. 50, s. 68-76.
 188. ZAJAC, R. 120 rokov periodickej sústavy prvkov. Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 68, s. 319-325. ISSN 0035-9343.
 189. ZÁTOPEK, A. Dva nezávislé důkazy rotace zemské při pokusu s Foucaultovým kyvadlem. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1932, roč. 11, s. R44–R49.
 190. ZÁVIŠKA, F. Elektromagnetické vlny na dielektrickém drátu. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1923, roč. 52, s. 186-191.
 191. ZINBURG, P. Co je to Stirlingův motor? Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, září 1997, roč. 7, č. 1, s. 55–56. ISSN 1210–1761.
 192. ŽÁČEK, A. Elektronové lampy v radiotelegrafii. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1921, roč. 50, s. 326-351.
 193. ŽDÍMAL, A. Proudění vzduchu komínem. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1906, roč. 35, s. 78–80. 

Články on-line

 1. ANDRŠ, V., KULHÁNEK, P. Pohyb zemského magnetického pólu. [online]. [cit. 2009-01-03]. URL: [http://www.aldebaran.cz/bulletin/2006_05_mgp.php].
 2. FUKA, J. Základní poznatky speciální teorie relativity ve vyučování fyzice na středních školách. [online]. [cit. 2010-11-14]. URL: [http://dml.cz/dmlcz/119972].
 3. HOCKICKO, P. Optika okolo nás a vo vyučovacom procese. [online]. [cit. 2009-12-12]. URL: [http://hockicko.uniza.sk/Optika/index.htm].
 4. KEPKA, J. Na začátku byl dynamit. [online]. [cit. 2009-06-06] URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik06/cislomm/w_dyn.html].
 5. KUČERA, V. Lidské oko v číslech. [online]. [cit. 2009-10-10]. URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik06/cislo02/kuc_oko.html].
 6. KUČERA, V. Od ohně k žárovce. [online]. [cit. 2009-10-10]. URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik04/cislo04/cislo4.967/w_zarov.html].
 7. LACINA, A. Atom – od hypotézy k jistotě (ke 170. výročí objevu Brownova pohybu). [online]. [cit. 2010–28–09]. URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik04/cislo04/cislo4.967/w_atom.html].
 8. PODOLSKÝ, J. Co jsou gravitační vlny a jak je můžeme měřit. [online]. [cit. 2010-14-5]. URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik06/cislomm/w_grvln.html].
 9. PROKŠOVÁ, J. Vlastnosti a účinky ultrafialového záření. [online]. [cit. 2009-10-10]. URL: [http://sf.zcu.cz/old/rocnik06/cislomm/w_zareni.html].
 10. ŠEDIVÝ, P. Teplotní závislosti fyzikálních veličin. [online]. [cit. 2007–15–9]. URL: [http://fo.cuni.cz/texty/teplota.pdf].

Ostatní zdroje

 1. HAUT, J. Elektron jako téma gymnaziální fyziky. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 2. HRBATOVÁ, J. Fyzika a geografie. Diplomová práce. Brno: Masarykovy univerzita, 2010.
 3.  JANÁČEK, V. Šíření světla v prostředí se spojitě proměnným indexem lomu. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita.
 4. JANČOVIČ, A. Vnímání barev. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 5. JANOUŠKOVÁ, M. Fyzika a biologie. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 6. JANOUŠKOVÁ, M. Fyzikální jevy a metody v biologii. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
 7. JAREŠOVÁ, M. Elektrické obvody (stejnosměrný proud). Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku.
 8. JONÁŠOVÁ, L. Fyzika mikrosvěta na vysoké a střední škole. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 9. KUBALOVÁ, E. Tretí Newtonov zákon a teória relativity. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 10. MARTINÁSKOVÁ, H. Fotoelektrický jev. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, 2005.
 11. MIKEL, V. Stavba atomu v gymnaziálních učebnicích fyziky. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 12. MILÉŘ, T. Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 13. PROCHÁZKOVÁ, P. Historický vývoj názorů na tvar Země. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 2008.
 14. SRNKA, L. Měření rychlosti světla. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 15. STAŇOVÁ, K. Fyzika Chladného obrazců. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, 2006.
 16. STRUMIENSKÝ, J. Polarizace světla – výuka na střední škole. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 17. SVOBODOVÁ, G. Základní fyzikální principy zemského klimatu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 18. VEČEŘOVÁ, A. Domácí elektrické spotřebiče v kontextu středoškolské fyziky. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
 19. VYBÍRAL, V. Mechanika ideálních kapalin. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku.
 20. VYBÍRAL, V. Mechanika ideálních plynů. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku.
 21. VYBÍRAL, V. Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla). Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku.
 22. VYBÍRAL, B. Elektromagnetická indukce. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku.
 23. VYBÍRAL, B. Magnetické pole v látce. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku.
 24. VYBÍRAL, B. Magnetické pole ve vakuu. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.