20. října 1891 – 24. července 1974
anglický jaderný fyzik

 

Tři základní částice – proton, elektron a neutron – zná snad každý. Objevit neutron pomohl James Chadwick svými experimenty s cyklotronem.

James Chadwick se narodil v Manchesteru, kde později studoval i na univerzitě. Několik let pracoval v Cavendishově laboratoři v Cambridgi u Ernsta Rutherforda. Poté na čas odešel do Berlína k HansiGeigerovi. V roce 1919 se vrátil zpět do Anglie a až do roku 1935 pracoval v Cambridgi. Pak mimo jiné působil v letech 1943 – 1945 jako vedoucí skupiny anglických fyziků na projektu jaderné bomby v Los Alamos.


James Chadwick.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

James Chadwick se zabýval radioaktivitou a přeměnu prvků jejich bombardováním jadernými částicemi, k čemuž postavil v roce 1935 první anglický cyklotron. Spolu s Rutherfordem dokázali, že při bombardování částicemi alfa a vyzáření protonu z jádra se prvek posune v Mendělejovově periodické soustavě o jedno místo výše. V roce 1932 prokázal, že nový druh záření objevený Walterem Bothem je proud hmotných částic, které nazval neutrony. Jejich objevu využil Werner Heisenberg a vytvořil nový model jádra jako soustavy nukleonů. Za objev neutronu obdržel Chadwick v roce 1935 Nobelovu cenu za fyziku.


Zdroj: www.icollector.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.