ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Zastavení číslo 6 je věnováno vývoji Škodových závodů od roku 1990 do současnosti, kdy se společnost věnuje hlavně výrobě hromadných dopravních prostředků.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Zastavení číslo 6 je věnováno vývoji Škodových závodů od roku 1990 do současnosti, kdy se společnost věnuje hlavně výrobě hromadných dopravních prostředků.
  Anotace pro SŠ: 
  Zastavení číslo 6 je věnováno vývoji Škodových závodů od roku 1990 do současnosti, kdy se společnost věnuje hlavně výrobě hromadných dopravních prostředků.

  Věda a technika v pozadí

  ČSSR – ČSFR – ČR (1989 – 2000)

  Po roce 1989 a rozpadu východního bloku se společnost dostala opět do potíží – ztráta trhů a obchodních partnerů. V přímé konkurenci se západními firmami jen těžko hájila svou dominantní pozici. V roce 1993 došlo k privatizaci tzv. českou cestou, v případě Škodovky šlo o privátní společnost a dvě banky. Za pomoci financí od bank Škodovka prudce expandovala na nová odvětví výroby (nákladní vozy, nápojové plechovky, atp.). To značně narušilo její finanční stabilitu a pokud chtěla přežít muselo dojít k zásadnímu omezení výrobního programu a restrukturalizaci. Za této situace vznikla společnost Škoda Holding, která měla za úkol rozhodnout, která odvětví si Škodovka, jako tradiční, ponechá a která budou odprodána jiným majitelům. Škoda Holding vsadila na obory klasické energetiky a dopravního strojírenství. V roce 1997 spatřila světlo světa ve Škodě dopravní podnik, s.r.o. nová tramvaj nesoucí označení ASTRA. Jedná se o tříčlánkovou částečně nízkopodlažní tramvaj. V současné době vlastní PMDP 11 kusů těchto tramvají vyrobených mezi lety 1997 – 2000.


  Tramvaj ASTRA.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.
  SOUČASNOST (2000 – 2015)

  Z původní Škody dopravní podnik, s.r.o. vznikla společnost Škoda Transportation, která je mateřskou firmou koncernu Škoda Transportation Group, který v sobě zahrnuje již zmíněnou Škodu Transportation, Škodu Vagónka, Škodu Electric a Pars Novu. Tato společnost je v současné době jediným vlastníkem značky Škoda a zabývá se výrobou trolejbusů a kolejových vozidel, na něž má v ČR monopol.

  Od roku 2000 vyrábí Škoda Transportation dvoupodlažní elektrické jednotky Škoda 471 známé spíše pod označením CityElephant, pro dopravu osob v městských aglomeracích. Souprava je určena pro stejnosměrné napětí 3 kV a skládá se ze tří částí, délka přes nárazníky činí 79,2 m a hmotnost soupravy je 155,4 t. Souprava o výkonu 2790 HP dosahuje maximální rychlosti 140 km/h. Souprava disponuje kapacitou pro 643 cestujících. 


  Škoda 471.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Mezi lety 2005 – 2012 probíhalo v dceřiné společnosti Škody Transportation Pars Nova k zásadní přestavbě starých motorových jednotek řady 810 (červenožluté motoráky vyráběné v letech 1975 – 1982). Touto přestavbou vznikly nové motorové jednotky označované 814, častěji nazývané RegioNova. RegioNovy existují ve dvou variantách – dvou-vagónová a tří-vagónová. Celkem takto bylo zrekonstruováno 212 dvou-vozových souprav a 26 tří-vozových. Maximální rychlost soupravy činí 80 km/h.  

  Od roku 2005 do roku 2009 dodala Škoda Transportation 60 pěti-článkových tramvají typu Škoda 14 T pro Prahu. Tramvaje se zažily spíše pod označením Porsche, podle designérského studia, které zpracovalo designovou studii. Tyto tramvaje (pod jiným označením) byly dodány i do Brna a polské Vratislavy. Tramvaj je dlouhá celkem 30,25 m a poskytuje prostor pro 279 cestujících. Tramvaj o výkonu 724 HP dosahuje rychlosti až 60 km/h. Na adresu těchto tramvají zaznívala, hlavně z Prahy, velká kritika. Ta souvisí s pevným uchycením podvozků pod bloky tramvají, což mělo za následek, že na některých pražských tratích s ostřejšími zatáčkami nemohly být tramvaje nasazeny. 

  V roce 2008 představila Škoda Transportation prototyp nové elektrické univerzální třísystémové rychlíkové lokomotivy řady 380 – Škoda 109 E (Emil Zátopek). Tato lokomotiva je určena pro tyto napájecí soustavy: 25 kV (50Hz); 15 kV (16,7 Hz); 3 kV (ss). Lokomotiva je dlouhá 18 m a váží 88,2 t. Maximální provozní rychlost vlaku je 200 km/h, maximální testovací rychlost byla 220 km/h. Lokomotiva dosahuje trvalého výkonu 8 582 HP! Od roku 2011 jsou tyto lokomotivy nasazovány do ostrého provozu ČD.

  V roce 2009 začaly zkoušky prvního prototypu tramvaje Škoda 15 T (ForCity) objednané dopravním podnikem hlavního města. Škoda 15 T je jednosměrná, osminápravová, tříčlánková, zcela nízkopodlažní jednotka s kapacitou 210 cestujících, ta se dá ještě navýšit přidáním dalších článků. Tutéž tramvaj dodala Škoda Transportation ještě do lotyšské Rigy, ovšem delší, se čtyřmi články a kapacitou 486 cestujících. Délka pražského modelu je 31,4 m, délka rižského 41 m. Maximální rychlost se opět liší, pro Prahu 60 km/h, pro Rigu 70 km/h. Konstrukční rychlost je ovšem až 100 km/h. Praha učinila objednávku na celkem 250 těchto souprav a Škoda Transportation je má dodat v letech 2011 – 2018. 

  V roce 2004 došlo k uzavření Škody Ostrov nad Ohří a přesunu výroby trolejbusů zpět do Plzně, kde se o jejich výzbroje stará Škoda Electric. Jedny z nejmodernějších trolejbusů, vyráběnými pod značkou okřídleného šípu, jsou trolejbusy řady „Solaris“ typy Škoda 26 Tr, Škoda 27 Tr a Škoda 28 Tr. Jedná se o trolejbusy stavěné ze skříní zcela nízkopodlažních městských autobusů značky Solaris. Jednotlivé typy se jen liší svou karoserií. Škoda 26 Tr je nejkratší a má jen dvě nápravy, Škoda 28 Tr je třínápravový model a Škoda 27 Tr je nejdelší varianta s kloubem a třemi nápravami. V Plzni jezdí modely 26 Tr a 27 Tr. Modely 28 Tr jezdí například v Chomutově či Hradci Králové. Model 27 Tr je vyráběn od roku 2009, je dlouhý celkem 18 m a nabízí místo pro 167 cestujících. Dosahuje maximální rychlosti 70 km/h při výkonu 321 HP. Mezi lety 2010 – 2012 bylo Plzni dodáno 16 ks těchto vozů. 


  Trolejbus Škoda 28 Tr v Plzni.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Od roku 2011 Škoda Vagónka také vyrábí elektrické příměstské jednotky Škoda 7 Ev, známé spíše pod označením RegioPanter. Jednotky poskytují až 241 míst k sezení. Jsou určeny pro dvě napájecí soustavy – 3 kV (ss) a 25 kV (50 Hz). Jednotky dosahují maximální rychlosti až 160 km/h. ČD objednaly celkem 19 těchto souprav pro dopravu v Jihočeském, Olomouckém, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

  Další událostí roku 2012 byla dodávka nových vozů metra pro ruský Petrohrad. Tyto vozy jsou označeny NěVa. Jeden vlak je tvořen třemi vagóny a soupravu metra tvoří dva vlaky. V každém voze je umístěna ventilační jednotka a příjemné osvětlení, což zvyšuje komfort cestování. Hlavní výhodou je až o čtvrtinu nižší hmotnost než stávajících vozů. Další výhodou je rekuperace elektrické energie, což s sebou v kombinaci s nižší hmotností přináší úsporu spotřeby elektřiny až 40 %. 

  V říjnu 2013 představila Škoda novou tramvaj 28T určenou pro turecké město Konya. Pěti-článková tramvaj je 32,5 m dlouhá a pojme až 364 cestujících. Tato tramvaj bude sloužit částečně i jako lehké metro, bude totiž jezdit i v 4,5 km dlouhém tunelu. Tramvaj je konstruována pro teplejší podnebí Turecka s čímž souvisí i výkonnější klimatizace. U tohoto modelu tramvaje existuje navíc i druhá verze, která je vybavena dobíjecími akumulátory na které je schopna ujet i přes 10 km. Tato verze je obzvláště vhodná pro historická centra měst, ve kterých nechtějí mít obyvatelé vedeno trakční vedení. 

  Od roku 2015 Škoda Electric testuje v ostrém provozu dva modely zcela nového bateriového autobusu. Jedná se o plnohodnotnou náhradu městského autobusu pro 82 cestujících a vychází ze stejného autobusu jako trolejbusy 26 Tr (Solaris). Autobusy se dobíjejí díky plně automatické nabíjecí stanici Škoda UFC, která dobije baterie autobusu přes kontakty umístěné na střeše vozu. V rozmezí 5 – 15 minut se autobus nabije na dalších několik desítek km jízdy. Autobusy jsou experimentálně nasazeny na lince č. 27 (Sídliště Košutka – Mrakodrap) a dobíjecí stanice se nachází na konečné na sídlišti Košutka.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.