ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Staňte se vrchním energetikem celého města a rozhodujte o tom, kolik energie vyrobíte a jakým způsobem! Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy elektráren?
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Staňte se vrchním energetikem celého města a rozhodujte o tom, kolik energie vyrobíte a jakým způsobem! Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy elektráren?
  Anotace pro SŠ: 
  Staňte se vrchním energetikem celého města a rozhodujte o tom, kolik energie vyrobíte a jakým způsobem! Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy elektráren?

  Věda a technika v pozadí

  Zahraj si hru na exponátu a zásobuj město elektrickou energií s ohledem na množství vyprodukovaných škodlivých látek (oxidu uhličitého). Hra má celkem tři úrovně, pričemž s každou se obtížnost zvyšuje. Pro zásobování elektrickou energií máš k dispozici čtyři zdroje – větrnou elektrárnu, solární elektrárnu, přečerpávací a uhelnou elektrárnu.

  Teorie

  V průběhu dne je rozvodná síť nerovnoměrně zatížena. Největší výkon se odebírá v ranních a večerních hodinách, v tzv. energetické špičce, kdežto v noci je odběr menší. Proto se do výroby zapojují v různou denní dobu různé druhy elektráren. Tepelné a jaderné elektrárny pracují stále. Jejich odstavení a znovu zpuštění je velmi nákladné. Pokud je v rozvodné síti přebytek energie, pak se uskladňuje v elektrárně přečerpávací. Rychlý náběh mají elektrárny vodní a větrné, které se využívají v období energetických špiček. V závislosti na ročním období pracují elektrárny sluneční. V jiných zemích pracují ještě elektrárny geotermální. Rozhodující význam pro energetiku mají elektrárny tepelné, jaderné a vodní.

  Jednotlivé zdroje elektrické energie můžeme rozlišit tzv. výkonovou hustoru (jednotka kWh/m2). Následující tabulka ukazuje, že z tohoto hlediska (a tím i z hlediska ekonomického) jsou na tom obnovitelné zdroje velmi špatně:

  druh elektrárny výkonová hustota (kWh/m2)
  větrná elektrárna 0,13
  solární elekrárna 0,25
  vodní elektrárna 108
  uhelná elektrárna 500
  jaderná elektrárna 650

  Spotřeba elektrické energie se mění v průběhu jednoho dne i celého týdne, odběry energie se liší i v různých ročních obdobích. Největší je v zimním období, nejmenší v letních měsících. V roce 2012 bylo minimální zatížení 12. srpna, kdy spotřeba elektrické energie byla v rozmezí 4 až 6 tisíc MW. Naopak maximální zatížení bylo 7. února a spotřeba se pohybovala v rozmezí 9 až 11 tisíc MW.


  Zdroj: Techmania Science Center. Under Creative Commons.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.